ת"א 62584-11-19 עזרזר ואח' נ' Facebook Inc

אולי יעניין אותך גם

פייסבוק תשיב לפעילות את חשבונותיה האישיים של עובדת NSO (החלטה, מחוזי ת"א, השופט רחמים כהן):

העובדות: בקשה למתן צו המונע מפייסבוק (המשיבה) מלחסום את חשבונות המבקשים בפייסבוק ובאינסטגרם ומורה לה להשיב את החשבונות לפעילות עד להכרעה בתובענה. המבקשים, עובדי קבוצת NSO, טענו כי חסימת החשבונות הפרטיים, באופן פתאומי וגורף, ללא הודעה מוקדמת, מהווה הפרה של הדין וההסכם בין הצדדים. פייסבוק טענה כי הסירה את החשבונות כדי להגן על משתמשי הפלטפורמות שלה, שכן המבקשים, כעובדי קבוצת NSO, הפרו את תנאי השימוש בשירותים, בכך שסייעו להוציא לפועל מתקפה על השירות WhatsApp. פייסבוק החזירה את הגישה לחשבונות המבקשים 7-8 שכן הם אינם עובדים עוד ב-NSO.

נפסק: בבוא ביהמ"ש לדון בבקשה לסעד זמני, עליו לשקול שני שיקולים עיקריים: סיכויי התובענה ומאזן הנוחות. השיקולים נבחנים על בסיס "מקבילית כוחות". ככל שביהמ"ש יתרשם שסיכויי המבקש לזכות בתובענה גבוהים, יקל עימו בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך.

אין מחלוקת ש"תנאי השירות" של פייסבוק ואינסטגרם מהווים חוזה בין הצדדים. המבקשים עמדו בנטל הלכאורי המוטל עליהם לשכנע בקיומה של עילת תביעה לכאורה. פייסבוק חסמה את חשבונות המבקשים חד-צדדית וללא כל הודעה מוקדמת, ביום בו הגישה תביעה בביהמ"ש בארה"ב נגד קבוצת NSO. פייסבוק השביתה חשבונות משתמשים שהסתמנו כעובדי קבוצת NSO, לאחר שזוהו כעובדי קבוצת NSO דרך הפרופילים שלהם ברשת Linkdin.

פייסבוק טענה כי המבקשים הפרו את תנאי השירות, אולם לא טענה כי המבקשים עשו שימוש בחשבונותיהם הפרטיים שנחסמו לצורך כך. המצהיר מטעם פייסבוק הצהיר כי אין בידיו ראיה למעורבות אישית של מי מהמבקשים בהפרה הנטענת. פייסבוק לא הגישה כל ראיה לנטען על-ידה כלפי קבוצת NSO, לא כל שכן כלפי עובדיה, המבקשים, באופן אישי. הימנעות מהגשת ראיות אלה, במודע, פועלת לחובתה של פייסבוק. סיכויי התובענה גבוהים וטובים יותר מסיכויי ההגנה. המבקשים עמדו בתנאי הראשון למתן סעד זמני.

מתצהיר המבקשת 1 עולה שחסימת החשבונות גרמה לה לנזק מתמשך ונמשך. מנגד, יש טעם רב בטענת המשיבה שמדובר בנזקים אינדיבידואליים הדורשים הוכחה (תצהיר מטעם מבקשים 2-6, בעוד ניתן תצהיר רק מטעם המבקשת 1). בעוד באשר לתנאי של עילת תביעה לכאורה ניתן היה להסתפק בתצהיר המבקשת 1, שונה הדבר לגבי הנזק שנגרם לכאורה למבקשים 2-6 עקב חסימת חשבונותיהם.

מדובר בנזק אישי השונה מאדם לאדם ועליו להיתמך בתצהיר. בהיעדר תצהיר לעניין הנזק נדחית בקשת המבקשים 2-6 למתן סעד זמני. ביהמ"ש לא שוכנע שייגרם לפייסבוק נזק אם חשבונות המבקשת 1 יושבו לפעילות ומאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתה. פייסבוק תשיב לפעילות את כל חשבונותיה של המבקשת 1.