ת"צ 52390-02-16 עזריה ואח' נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר הפשרה בייצוגית לפי חוק הספאם הביא לתיקון מחדליה של פרטנר (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית. בבקשה לאישור התובענה כייצוגית נטען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה הודעות פרסומת ללקוחותיה ללא הסכמתם, מבלי לציין כי מדובר ב"פרסומת" ועוד. המבקשים הם לקוחות המשיבה. המשיבה טענה כי יש לדחות את בקשת האישור וכי היא ממלאת אחר הוראות חוק התקשורת בעניין זה. בהמשך להליך גישור שהתקיים בין הצדדים, הם הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה, במסגרתו הסכימה המשיבה להעניק פיצוי בשווי 2 מיליון ש"ח.

נפסק: בשים לב לעובדה כי המחלוקת במסגרת בקשת האישור היא משפטית בעיקרה וכי אופייה של הפשרה אינו מצריך חישובים כלשהם, אלא מבוסס על הערכה שיפוטית, הרי שאין מקום למינוי בודק. קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, והן האם המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק, עת לא כללה בכל ההודעות אשר נשלחו על ידה אפשרות להסיר פרטים מרשימת התפוצה ללקוח אשר היה מעוניין בכך. כמו כן קיימת לכאורה שאלה לעניין האם הלקוחות הסכימו לקבל הודעות מהמשיבה.

מדובר בהסדר סביר וראוי בנסיבות העניין. הוא הביא לתיקון מחדלה של המשיבה, התקלה במערכותיה, ולתיקון דרכי יצירת הקשר איתה לצורך מתן הודעת סירוב. פועלה זו של המשיבה עולה בקנה אחד עם מטרות חוק תובענות ייצוגיות בדבר אכיפת דין והרתעה מפני הפרתו. יש בהתחייבות המשיבה במסגרת הסכם הפשרה לוודא כי המסרונים אשר ישלחו על ידה יהיו בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 30א לחוק התקשורת, כדי לעמוד בהוראות סעיף 2(1) לחוק תובענות ייצוגיות. הסכם הפשרה אושר וניתן לו תוקף של פסק-דין. המשיבה תשלם לכל אחד מהמבקשים גמול בסך 25,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ המבקשים בסך 315,000 ש"ח בתוספת מע"מ.