ת"צ 11329-06-18 פונטה נ' Facebook Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

לפי איזה דין יתנהלו ההליכים נגד פייסבוק? (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת רחל ברקאי):

העובדות: בקשת המבקש לתקן את בקשתו לאישור תובענה ייצוגית נגד פייסבוק. המשיבות התנגדו לבקשה וטענו כי היא בניגוד להסדר הדיוני בין הצדדים, לפיה עילות התביעה נגד המשיבה 2, פייסבוק אירלנד, יידונו לפי דין מדינת קליפורניה [בהתאם להלכת בן חמו - רע"א 5860/16]. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבות נוהגות למכור מידע של משתמשי פייסבוק לצדדים שלישיים, בניגוד להצהרותיהן כלפי המשתמשים. 

נפסק: אין לאשר את התיקון. ראשית, הבקשה מנוסחת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם ההסדר הדיוני שהוצג, אושר וקיבל תוקף של החלטה. המבקש אינו רשאי לסטות מההסדר הדיוני ללא אישור ביהמ"ש. גם ככל ויתייחס בית המשפט לבקשה ככזו המבקשת לסטות מההסדר הדיוני, גם היא דינה להידחות, בהיעדר כל נסיבה חדשה המצדיקה סטייה כאמור.

טענת המבקש כאילו תנאי השירות החדשים של פייסבוק אינק (המשיבה 1) ביטלו את תחולת הלכת בן חמו ביחס לפייסבוק אירלנד, איננה מבוססת ואף עומדת בניגוד לקביעות בהלכת בן חמו. יש להפריד באופן מובהק בין שתי ישויות משפטיות שונות, האחת פייסבוק אירלנד והשניה פייסבוק אינק, שסיפקו שירותים למשתמשים בישראל בתקופות זמן שונות. 

אין חולק כי תנאי השירות החדשים של פייסבוק אינק מבחינים בין תביעות צרכנים שצריכות להידון במקום מושבם לפי הדין המקומי, לבין תביעות של מי שאינם צרכנים, שכפופות לסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט בקליפורניה ולדין קליפורניה. אך מובן כי תנאי השירות החדשים של פייסבוק אינק אינם מסדירים את מערכת היחסים בין המבקש לבין פייסבוק אירלנד, המוסדרת בהסדר נפרד ושונה. 

אל הסדר זה נתן ביהמ"ש העליון את הדעת בהלכת בן חמו, כשהוא מודע לתנאי השירות החדשים של פייסבוק אינק וקובע מפורשות כי על פי תנאי השירות מול פייסבוק אירלנד, יש לברר בישראל תביעות כנגד פייסבוק אירלנד על פי הדין של מדינת קליפורניה.