תא"מ 147-06-17 מאירי נ' עזריאלי אי קומרס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

התובע בתביעת ספאם יכול לעיין בתיק אחר שהסתיים (החלטה, שלום ת"א, השופט רז נבון):

העובדות: בקשת צד שלישי לעיין בתיק בית המשפט שעסק בתביעת ספאם, שנדחתה, במסגרתה טען התובע כי הנתבעת הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש מנהל הליך משפטי דומה נגד הנתבעת בבית המשפט לתביעות קטנות. הנתבעת התנגדה לבקשה.

נפסק: הבקשה התקבלה. זכות העיון מוסדרת בתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. הכלל הוא להתיר עיון ככל ולא חל איסור על כך והוא נגזר מעקרון פומביות הדיון. מעת שאחד מבעלי הדין מתנגד לעיון, עליו הנטל לשכנע בקיומו של טעם ממשי המצדיק את שלילת זכות העיון. במקרה זה אין טעם ממשי למנוע את העיון המבוקש.

לא קיים איסור בדין לעיון בחומר המבוקש. אין מדובר בהליך שהתנהל בדלתיים סגורות; מדובר בתביעה אזרחית כספית רגילה שהסתיימה לאחר דיון אחד; לא מעורבים קטינים; אין טענה לסודות מסחריים ולא קיימים אינטרסים מוגנים נוספים שבגינם קם איסור לעיון. לא הוכחה פגיעה קונקרטית בנתבעת. סיוע נטען לגורמים נוספים להגיש תביעות סרק בנושא ספאם אינו מקים טעם שלא לאפשר עיון.