תא"מ 12597-08-16 גיונה ואח' נ' רי באר בי.אס. בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הצטרפות התובעים למועדון הלקוחות של החברה אינה מהווה את ההסכמה הנדרשת בחוק למשלוח פרסומות (פסק-דין, שלום י-ם, הרשם בנימין בן סימון):

העובדות: תביעה כספית לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בגין שליחת הודעות פרסומת על-ידי הנתבעת, המנהלת מזנוני בריאות. התובעים טענו כי הנתבעת פעלה לקידום המסחרי של עסקיה בדרך של משלוח הודעות SMS, ללא הסכמתם, וכאשר ההודעות אינן מקיימות את הוראות החוק. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובעים כולם הצטרפו למועדון הלקוחות שלה וכי במועד ההצטרפות נמסר לתובעים כי יישלחו אליהם פרסומות. בשנת 2016 הועברה התביעה לדיון בסדר דין מהיר, לאחר שנקבע כי אינה ראויה לבירור בסדר דין מקוצר.

נפסק: אין מחלוקת עובדתית בין הצדדים באשר לעצם משלוח דברי הפרסומת לטלפון הסלולרי של התובעים על-ידי הנתבעת. הנתבעת טענה ליד מארגנת העומדת מאחורי התביעה. הסעד הנתבע נובע מסדרה אחת של מעשים המיוחסים לנתבעת ובהם מתעוררות שאלות עובדתיות ומשפטיות משותפות. די בכך כדי להשיב לטענת הנתבעת. התובעים הודו כי אינם מכירים ביניהם וכי פנו באופן עצמאי לב"כ התובעים. סיוע משרד ב"כ התובעים בהגשת התובענה וצירוף התובעים בהליך עולה בקנה אחד עם תכליות החוק.

אין ממש בטענת הנתבעת כי עם הצטרפות התובעים למועדון הלקוחות הם נתנו את הסכמתם לקבלת הפרסומים. הטענה כי נמסרה לתובעים הודעה בעל-פה, העומדת בתנאי סעיף 30א(ג)(1) לחוק, לא הוכחה. עדות נציגת הנתבעת נסמכה על כללים ונהלים של הנתבעת, אך אלה לא צורפו ולא הוכח כי הם מבוצעים בפועל. לו הובא ולו מוכרן אחד לעדות, שיאשר את גרסת הנתבעת. הנתבעת אף לא צירפה להגנתה כל מסמך לפיו אישרו התובעים בחתימתם כי הם מתירים לנתבעת לשלוח אליהם חומר פרסומי. הצטרפות התובעים למועדון הלקוחות של החברה אינה מהווה את ההסכמה הנדרשת בחוק למשלוח פרסומות.

הנתבעת לא הסתירה את שמה וציינה את שמה המסחרי המוכר בכל הודעה. יש לדחות את הטענה כי הנתבעת הפרה את הוראות סעיף 30א(ה)(1) לחוק. נמצא כי הנתבעת שלחה סך הכל 44 הודעות אל התובעים. התובעים זכאים לפיצוי של 650 ש"ח בגין כל הודעה. הנתבעת תשלם לתובעים סך של 28,600 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 1,150 ש"ח והוצאות שכר טרחה בסך 6,000 ש"ח.