תא"ק 12597-08-16 גיונה ואח' נ' רי באר בי.אס. בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום י-ם, הרשם בנימין בן סימון): בקשה למחיקת כותרת, בטענה כי התביעה אינה מתאימה להתברר בהליך של סדר דין מקוצר. התובעים עתרו לפיצוי של 46,000 ש"ח בגין משלוח דברי פרסומת ללא הסכמתם ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. נפסק - יש להורות על מחיקת כותרת. סכום הכסף אינו קצוב ואינו קבוע מראש, אלא מצוי במתחם שנקבע בחוק התקשורת ומכאן שאינו "מפורש" כדרישת תקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. על ביהמ"ש לערוך בירור עובדתי ולבחון בתשומת הלב הראויה את השיקולים הקבועים בסעיף 30א לחוק התקשורת. לאור סכומה, התביעה תידון בסדר דין מהיר.