תא"מ 13361-12-18 זגה נ' רבוך

אולי יעניין אותך גם

מתאמנת במכון כושר תפצה את בעל המכון לאחר שהשמיצה אותו בפייסבוק (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת סיגלית מצא):

העובדות: תביעת לשון הרע שעניינה בפרסום של הנתבעת על התובע בעמוד הפייסבוק של עיריית טירת הכרמל. התובע הוא מאמן כושר אישי ויועץ תזונה, המפעיל מכון כושר בטירת הכרמל, בו התאמנה גם הנתבעת.   

נפסק: הפרסום נעשה בדף הפייסבוק של עיריית טירת הכרמל, הנהנה מדרגת חשיפה גבוהה, והוא עונה להגדרת "פרסום" בחוק איסור לשון הרע. הדברים שפרסמה הנתבעת עולים כדי לשון הרע, כהגדרת המונח בחוק. הנתבעת השתמשה בביטויים קיצוניים, החורגים ממתחם הסביר ואף מגבול הטעם הטוב. מדובר בדברים החורגים מסטנדרט של התנהגות מכבדת בה חב אדם כלפי רעהו. הפרסום כלל כינויים עולבים אשר הופנו כלפי התובע והוכרו בפסיקה כביטויים שיש בהם לפגוע בשמו הטוב של אדם.

יש בדברים שפרסמה הנתבעת כדי להשפיל את התובע, לבזותו ולפגוע בשמו הטוב. משכך, עוולה הנתבעת כלפי התובע בעוולת לשון הרע. הפרסום נוסח כהבעת דעה של הנתבעת על התובע ומכון הכושר בבעלותו. הפרסום מתייחס למודעת פרסומת שפרסם התובע בדף הפייסבוק שלו. הפרסום מייחס לתובע הטעייה צרכנית, תוך שנכתב כי במודעת הפרסומת ייחס התובע לעצמו, שלא כדין, את הירידה הדרסטית של מתאמן מסוים במשקל גופו. לנתבעת לא יכולה לעמוד טענת "אמת דיברתי" ביחס לפרסום.

בשים לב לכלל נסיבות העניין, נוכח המועד בו בוצע הפרסום ונוכח חילופי הדברים בין הצדדים עובר עובר לחסימת אפשרות הנתבעת לפרסם הודעות בדף הפייסבוק של התובע, ספק אם הפרסום בוצע בתום לב. הפרסום לא נהנה מההגנה הקבועה בסעיף 15 לחוק (הגנת תום הלב). אין לקבל את טענת הנתבעת כי מדובר בתביעת השתקה. התביעה לא הוגשה במטרה להשתיק דיון ציבורי משמעותי ואין מדובר בתביעה פיקטיבית שאין בה ממש. להיפך. התובע הוכיח את עילת תביעתו; לא קיימים פערי כוחות גדולים בין התובע לנתבעת; ההליך הוגש בסדר דין מהיר ולא נועד להכביד או להקשות על הנתבעת; אף הסכום הנתבע אינו רב ואף נמוך מהתקרה הקבועה בחוק איסור לשון הרע בכל הנוגע לתביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק.

אין לקבל את טענת הנתבעת כי הפרסום אינו חורג מגבולות השיח המקובל ברשתות חברתיות. אם זה סגנון השיח המקובל, אין אלא להצר על כך, ובוודאי שאין ליתן לו גושפנקא חוקית. קיים אינטרס ציבורי כי השיח הציבורי יהיה מכבד ומכובד, כי תישמרנה אמות מידה, ולו מינימליות, בכל הנוגע לגבולות השיח ותיאכף באופן קפדני כל חריגה מהן. הנתבעת תפצה את התובע ב-9,000 ש"ח וכן בהוצאות בסך 1,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ש"ח. הנתבעת תפרסם בדף הפייסבוק של עיריית טירת הכרמל מודעת התנצלות.