תפ"ח 378-12-17 מדינת ישראל נ' ביטון

אולי יעניין אותך גם

8 שנות מאסר בפועל לגבר בן 46 שהתחזה לנער מתבגר וביצע עבירות מין רבות בקטינות ברשת (גזר-דין, מחוזי חיפה, השופטים אליקים, נאות פרי ובש):

העובדות: הנאשם הודה בעובדות כתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון והורשע בעבירות המיוחסות לו. כתב האישום כולל 18 אישומים שעיקרם במסכת עבירות מין שביצע הנאשם, בן 46, כלפי ילדות צעירות. הנאשם יצר קשר עם הקטינות בהודעות וצ'אטים ב-WhatsApp ו-Instagram, כשהוא מתחזה לנער מתבגר. הנאשם ניהל עם הקטינות שיחות מיניות, ובין היתר ביצע בהן מעשים מגונים וגרם להן לבצע בעצמן מעשים מגונים, תוך ניצול גילן הצעיר ולצורך סיפוקו המיני.

נפסק: מדובר במסכת עבירות שבוצעו כלפי קטינות, כאשר הצעירה ביותר בת כ-10 שנים ורוב הקטינות בנות 11 עד 13 שנים. הנאשם התחזה לנער כבן 15-17, יצר קשר עם הקטינות וביצע מעשים שונים כלפי כל אחת מהן, במדרג חומרה משתנה. בכל המקרים מדובר על הטרדה מינית משמעותית, לכל הפחות, לאור חילופי הדברים הבוטים וההצעות המגונות. בחלק מהמקרים המעשים כללו גם עבירה של מעשה מגונה, גרם מעשה מגונה או ניסיון לבצע מעשה מגונה וכמעט בכולם מדובר בריבוי עבירות כלפי כל קטינה, כך שהמעשים בוצעו לא באופן חד פעמי אלא המדובר בהתנהלות עבריינית המשתרעת על פני תקופה.

כל אישום מהווה אירוע נפרד ומחייב קביעת מתחם ענישה נפרד, ואין לראות בכל כתב האישום כאירוע אחד, למרות הדמיון בין המעשים שבוצעו כלפי הקטינות והדמיון בין האישומים השונים. אין מחלוקת כי הערכים שנפגעו עקב עבירות המין הם כבוד האדם והזכות לאוטונומיה של הפרט על גופו שלו, שמירה על גופן של הקטינות וצנעת הפרט. אין בעובדה שעסקינן בעבירות במרחב הרשת, ללא מגע פיזי בין הנאשם לקורבנותיו, כדי להפחית מעוצמת הפגיעה בערכים אלה [עניין פלוני - ע"פ 2656/13; עניין כהן - ע"פ 6703/13; עניין פלוני - ע"פ 3792/18]. באישום שעניינו החזקת חומרי תועבה נפגעים ערכי השמירה על הפרטיות ועל הרגשת הביטחון האישי [עניין גורביץ - רע"פ 1286/12].

מהות עבירות המין נעה על רצף החומרה. ביצוע של עבירת גרם מעשה אינוס או גרם מעשה סדום כלפי קטינה חמור הוא מביצוע עבירה של הטרדה מינית, ואישומים הכוללים סחיטה באיומים חמורים אף הם מהיבט שונה. עם זאת, יש הרבה מן המשותף בנסיבות הכוללות של ביצוע עבירות, מצד הנאשם אשר יושב מעברו של המחשב או הטלפון הנייד ומבצע באמצעותם את העבירות כלפי הקטינות. בכל המקרים קדם תכנון לביצוע העבירות, הנאשם ביצע את העבירות לבדו, ובכולם היה עליו לצפות את הנזק שעלול להיגרם לקטינות. בכל האישומים מדובר בקטינות בגילאים דומים, כאשר הנאשם בגיר וידע בבירור כי מעשיו חמורים, ניצל את תמימותן וקטינותן של הקורבנות, אגב תרמית לגבי זהותו וברי כי הייתה לו אפשרות להימנע מביצוע העבירות, או להפסיק אותן, אך הוא לא עשה כן.

מן הראוי להטיל על הנאשם עונש כולל בגין כל האישומים נשוא כתב האישום, ולא עונשים נפרדים בגין כל אישום או אירוע. מדובר בסדרת אירועים ועבירות מאותו הסוג, הדומים בנסיבותיהם. על הנאשם נגזר עונש מאסר בפועל בן 8 שנים, מאסר על תנאי בן 4 ל-8 חודשים לפי העבירות השונות בהן הורשע, ופיצוי כספי בשיעורים שונים לכל אחת מהקטינות שנפגעו מהעבירות.