ת"צ 1507-01-17 גלסברג נ' שופמיינד בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הודעות שנשלחו מכוח פסק-דין בתביעה ייצוגית אינן מהוות "דבר פרסומת" (החלטה, מחוזי חיפה, השופט יגאל גריל):

העובדות: המבקש עתר למתן הוראות לנתבעת, לאחר שקיבל ממנה הודעות לשתי כתובות דוא"ל, בהן נאמר כי הוא בעל זכאות לקבלת תכשיט ככל ויבצע רכישה. ההודעות נשלחו לפי פסק-הדין שניתן בתובענה הייצוגית נשוא התיק. המבקש ביקש כי פרטיו באתר הנתבעת יימחקו, אך המשיך לקבל מהנתבעת הודעות תזכורת. הנתבעת טענה כי השלימה את מתן ההטבות לפי פסק-הדין וכי אין בכוונתה לשלוח הודעות נוספות.

נפסק: דין הבקשה להימחק. אין מדובר בהודעות המהוות "דבר פרסומת" לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שכן מדובר בהודעות שהיה על הנתבעת לשגר לפי פסק-הדין. הנתבעת כללה בהודעות אפשרות הסרה, השלימה את מתן ההטבות וציינה כי לא תשלח יותר הודעות בנושא וכי תמחק את פרטי המבקש ממאגריה. הבקשה נמחקה ללא צו להוצאות.