ת"ק 22279-01-19 הבט נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

נמחקה תביעת ספאם, שכן התובעת נמנית על הקבוצה שעניינה הוסדר בפשרה (החלטה, תביעות קטנות קריית שמונה, הרשמת עביר גבריס):

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעת שלחה אליה דברי פרסומת וכן התקשרה אליה באמצעות שלוחיה, ללא הסכמתה, לצרכים שיווקיים, תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, וכן בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנתבעת ביקשה לסלק את התביעה על הסף, בטענה כי עילת התביעה זהה לעילה שעמדה במוקד בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הנתבעת [עניין ארסבן - ת"צ 50462-11-13], שהסתיימה בהסדר פשרה שניתן לו תוקף של פסק-דין.

נפסק: הנתבעת הגישה את הסכם הפשרה שאושר במסגרת ההליך הייצוגי, ממנו עולה כי שיחות הספאם נשוא התביעה נערכו לפני אישור הסדר הפשרה. מכאן ובהתאם להגדרת הקבוצה המיוצגת שביחס אליה חל הסכם הפשרה, ההסכם חל על התובעת. הנתבעת אפשרה לכל מי שנמנה על הקבוצה, לרבות התובעת, לצאת מן הקבוצה. לא הוצגה כל ראייה כי התובעת ביקשה לצאת מהקבוצה, כך שהסדר הפשרה חל על התובעת ומחייב אותה. לפיכך, יש להורות על מחיקת התביעה.