ת"צ 50462-11-13 ארסבן נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדרה פשרה בתביעה ייצוגית על שיחות שיווק טלפוניות של 'הוט' (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבות נוהגות להטריד לקוחות פוטנציאליים בשיחות טלפון חוזרות ונשנות, אף אם הלקוח מבהיר להן כי אינו מעוניין בשירותיהן. המשיבות טענו, בין היתר, כי דרכי שיווק אגרסיביות מנוגדות להנחיות שלהן, כי גיבשו נהלי עבודה מסודרים בנושא, וכי מרבית התלונות שנתקבלו הן ביחס למשווקים חיצוניים שלא הקפידו על נהלי העבודה הקיימים. הצדדים הגיעו להסכמה בדבר פשרה, הכוללת תשלום של 2,500,000 ש"ח לקרן לפי חוק תובענות ייצוגיות, השקעת סכום של 1,000,000 ש"ח בשיפור ושדרוג המערכות הטכנולוגיות של המשיבות ומשווקיהן החיצוניים, על-מנת לצמצם את המקרים בהם צרכן עשוי לחוות הטרדה, התנדבות בקהילה, ריענון וחידוד של הנהלים, ועוד. הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקש בסך 100,000 ש"ח ועל תשלום שכ"ט בסך 800,000 ש"ח.

נפסק: הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בנסיבות העניין. המשיבות התחייבו להשקיע סכום כספי לשיפור מערכותיהן הטכנולוגיות (ושל משווקיה), לטובת צמצום מקרי הטרדה, ולרענן את הנהלים. בגין העבר תשלמנה המשיבות סך של 2,500,000 ש"ח וכן עובדיהן יתנדבו בקהילה. ההסדר מייתר את הדיון בבקשת האישור ובתובענה, לרבות בשאלת החבות, בהינתן הקושי באיתור חברי הקבוצה ובהוכחת הנזק הנטען. בהתחשב בסיכויי התביעה ובהסדר הפותר את התנהלות המשיבות בעתיד, תוך תשלום פיצוי לעבר - ההסכם עונה על הסיכונים והסיכויים הטמונים בבקשת האישור. יש לאשר את הסכומים שהומלצו כגמול ושכ"ט.