ת"צ 2607-01-19 סולומון נ' דיאטת ילנה מלישב ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אין טעם בניהול תובענה ייצוגית נגד חברת דיאטת ילנה מלישב, שכן פעילותה המסחרית הופסקה כליל (פסק-דין, שלום ת"א, השופט אילן דפדי):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בבקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות החוק עת שלחה למבקשים ולחברי הקבוצה הודעה פרסומית, ללא הסכמה. הצדדים הסכימו על הסתלקות מבקשת האישור, כאשר המשיבה תשלם למבקשים גמול בסך 1,000 ש"ח, תשיב להם את האגרה ששילמו וכן תשלם גמול לבא-כוח המבקשים בסך 4,000 ש"ח.

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות. לאחר הגשת בקשת האישור המשיבה נקלעה לקשיים כלכליים ופעילותה המסחרית הופסקה כליל. לאור האמור ומאחר והמשיבה טענה כי משלוח הפרסומות היה תקלה של עובד שפוטר, סוכם בין הצדדים כי המשיבה תפסיק לשגר דברי פרסומת לנמענים, וכי ככל ותחזור לפעילות בעתיד, תערוך רענון נהלים ותוודא כי משלוח מסרים פרסומיים יעשה בהתאם להוראות החוק. נראה כי אין טעם בהמשך ההליכים נגד המשיבה. אין מקום לפסיקת הגמול ושכר הטרחה המבוקשים. המשיבה תשלם למבקשים את סכום האגרה ששילמו.