ת"צ 10591-05-15 גלסברג נ' פסגות בית השקעות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסכם פשרה במסגרת תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אסתר נחליאלי חיאט):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית. התובע הגיש נגד הנתבעת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה משלוח פרסומי בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בהחלטתו מיום 9.5.2017 אישר בית המשפט את ניהול התובענה כייצוגית. בקשת רשות ערעור על החלטת האישורף, שהגישה הנתבעת לבית המשפט העליון, נדחתה ביום 25.10.2017 [רע"א 4806/17]. נקבע כי המסקנה הלכאורית היא כי ההודעות שנשלחו על-ידי הנתבעת מהוות "דבר פרסומת", שכן הן נועדו לחזק את תדמית הנתבעת כבית השקעות ולעודד רכישת מוצרים ושירותים ממנה.

נפסק: חרף פערי הדעות ביניהם, הצדדים פתחו בהידברות שהבשילה להסדר פשרה אותו הם מבקשים לאשר. בית המשפט שוכנע כי דרך זו לסיום ההליך היא הדרך היעילה והמיטבה עם חברי הקבוצה ואישר את הסדר הפשרה. הקבוצה כוללת את כל הנמענים שקיבלו את ההודעה נשוא התובענה, למעט נמענים שנתנו את הסכמתם לקבל דברי פרסומת לפי סעיף 30א(ב) לחוק. היקף עלות ההטבה לנתבעת עומד על 1,525,251 ש"ח. הנתבעת תיידע את חברי הקבוצה על הזכות להטבה בדרך של מסרון. בית המשפט יכריע בנושא הגבול ושכר-הטרחה במסגרת פסק-דין משלים.

עדכון: ביום 7.10.2019 ניתן פס"ד משלים בנושא הגמול לתובע המייצג - 30,000 ש"ח ושכר הטרחה לבא-כוחו - 120,000 ש"ח + מע"מ.