תב"כ 31/21 רשימת חד"ש תע"ל נ' Facebook, Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

ועדת הבחירות הורתה לפייסבוק להסיר עמוד תעמולה ולחשוף את זהות מפעיליו (החלטה, ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר):

העובדות: עתירה להורות לפייסבוק לחשוף את פרטי מפעיל דף הפייסבוק "ספקת אלקרן", שנטען כי הוא מפיץ תעמולת בחירות אנונימית נגד העותרת והעומדים בראשה, וכן לסגור את העמוד. העותרת טענה כי דף הפייסבוק מנוגד להחלטה בעניין בן מאיר [תב"כ 8/21], שכן הוא מפיץ תכנים המשמיצים את חה"כ טיבי, לצורך השפעה על הבחירות, ללא זהות המפרסם. 

פייסבוק טענה כי האחריות על תוכן הדף היא של מנהלי הדפים בלבד וכי היא תכבד כל צו חוקי שיועבר לה. היא ציינה כי באפשרותה למסור את פרטי המנוי הבסיסיים וכי תעשה כן אם יימסר לה צו לחשיפת פרטי המפעיל (אך הפנתה להחלטה בעניין מור - רע"א 4447/07 - שקבע כי אין מסגרת דיונית הולמת לחשיפת פרטי גולש אנונימי).

נפסק: פייסבוק לא חלקה על סמכות הוועדה להורות על חשיפת הפרטים. זאת, בהתאם להחלטה בעניין בן מאיר שבה אבחנה הוועדה את עניין מור בהקשר של תקופת בחירות. תכני דף הפייסבוק (שלא השיב לעתירה) אכן מהווים תעמולת בחירות, שעניינה השפעה על הבוחר הסביר. משכך, דף הפייסבוק חייב היה להיות מזוהה, על פי ההחלטה בעניין בן מאיר. משלא התקבלה תגובת דף הפייסבוק יש לקבל את העתירה על סמך האמור בכתב העתירה בלבד. פייסבוק תסיר את דף הפייסבוק לאלתר ולא יאוחר מתום 48 שעות. פייסבוק תודיע למפעילי הדף כי בכוונת ביהמ"ש להורות על חשיפת פרטיהם. ככל שיש למפעילי הדף טענות בנושא זה, הם רשאים להעביר אותן לוועדה באמצעות פייסבוק עד למועד שנקבע. לאחר מכן תינתן החלטה משלימה.