ת"צ 12553-09-23 דגש נ' קיוטו הרצליה בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

יש להקדים פניה קודם להגשת ייצוגית בנושא נגישות (פסק-דין, שלום טבריה, השופטת אפרת הלר, 26.6.2024):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען להפרת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג - 2013, בכך שהמשיבות נמנעו מהנגשת אתרי האינטרנט שלהן, לא פרסמו באתרים התאמות נגישות בסניפיהן, ונמנעו ממינוי רכזי נגישות. בתשובתן עתרו המשיבות לדחות את בקשת האישור על הסף, בין היתר בטענה כי המבקש לא פנה אליהן טרם הגשת בקשת האישור לצורך תיקון ההפרה הנטענת.

נפסק: עניין ההליך בהפרה נטענת של תקנות 34-35 לתקנות השוויון, שלפי הנטען התבטאה בחוסר הנגשה של אתרי המשיבות, אי-פרסום באתריהן של הסדרי הנגישות שלהן, והיעדר פרסום של פרטיו של רכז נגישות, בניגוד לתקנה 91. בעקבות פסה"ד שניתן בעניין אביב בית השקעות [ת"צ 52621-07-23], עולה כי המבקש לא ביצע כל פנייה מוקדמת אל המשיבות טרם הגשת בקשת האישור, על מנת לברר את הסדרי הנגישות הקיימים בעסקיהן, ועל-מנת לברר אם הן מעסיקות יותר מ-25 עובדים, דבר המחייב מינוי רכז נגישות. בקשת האישור נדחתה. המבקש יישא בהוצאות בסך 3,000 ש"ח עבור כל משיבה.