ת"צ 14052-03-18 גלסברג נ' "תיאטרון הצפון" מרכז אומנויות הבמה (בית העם) בע"מ

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופטת ריבי למלשטריך-לטר): אישור הסתלקות מבקש לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם.

העובדות: בקשתם המוסכמת של הצדדים להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה כייצוגית. במסגרת בקשת האישור טען המבקש כי המשיבה משגרת דברי פרסומת בדוא"ל, תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. מנגד, המשיבה טענה כי היא אינה שולחת דוא"ל לגורמים שאינם מעוניינים בכך. לאחר שנערך דיון, המשיבה הבהירה כי זיהתה תקלה שבגינה לא נקלט חיווי גולשים שסימנו כי אין ברצונם לקבל דברי פרסומת, וכי התקלה תוקנה. 

נפסק: הצדדים הסכימו על הסתלקות מתוגמלת, הכוללת פיצוי לכל הנמענים, פיצוי לנפגעי התקלה, סעד לטובת הציבור, תיקון נוסח ההודעות ועוד. פועל יוצא של תובענה זו הוא התחייבות המשיבה להימנע מלשלוח דברי פרסומת לנמענים ללא הסכמתם. זהו הישג חשוב המקיים את תכלית החקיקה ואת אינטרס הציבור. נוכח התועלת שהושגה בהגשת התובענה הייצוגית, למעשה מתייתר הצורך בהמשך ההליך ויש לאשר את ההסתלקות. הגמול הנאות למבקש הוא 3,500 ש"ח ושכר הטרחה יעמוד על 16,000 ש"ח.