ת"פ 37053-04-17 מדינת ישראל נ' פלוני

אולי יעניין אותך גם

גזר דינו של נאשם צעיר שביצע אלפי עבירות מחשב (גזר-דין, מחוזי ת"א לנוער, השופט צבי גורפינקל):

העובדות: במשך כשנתיים, עד למעצרו, נהג הנאשם, באלפי הזדמנויות שונות, להתקשר ולפנות בכתב לגורמים שונים בעולם, ולאיים עליהם כי מעשי טרור ורצח עתידים להתבצע, תוך פגיעה בקורבנות רבים. הנאשם השתמש באינטרנט ובאמצעים מקוונים מתוחכמים לצורך הסוואת קולו ומקור ההתקשרות. הנאשם ביצע את העבירות תוך שימוש בתשתית האינטרנט של גורמים שונים באזור מגוריו, באמצעות אנטנה ייעודית ורבת עוצמה שרכש. הנאשם אף השיג את פרטי ההתחברות מרחוק למחשבים של גורמים נוספים והשתמש במחשבים כאמור ללא ידיעה או הסכמה של הגורמים הללו. 

כתב האישום, הכולל תיאור של עבירות רבות נוספות, ייחס לנאשם, בין היתר, עבירות של סחיטה באיומים, איומים, פרסום ידיעות כוזבות הגורמות לפחד ובהלה, ידיעות כוזבות בנוגע לעבירת פשע, התחזות לאדם אחר, קשירת קשר לפשע, חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירות אחרות (סעיף 5 לחוק המחשבים), תקיפת שוטר, פרסום תועבה ובו דמות קטין והלבנת הון. הנאשם לא חלק על ביצוע המעשים המפורטים בסעיפי האישום, אך טען כי עקב היותו אוטיסט הוא אינו אחראי למעשיו ואינו כשיר לעמוד לדין. בהכרעת הדין נקבע כי הנאשם הבין את מעשיו, ידע שהם אסורים, הבחין בין מותר לאסור ובין טוב לרע, ועל כן אחראי למעשים שביצע וכשיר לעמוד לדין. הנאשם הורשע 

נפסק: יש לדחות את הבקשה לביטול כתב האישום עקב טענה של הגנה מן הצדק, וכן את הטענה כי כתב האישום אינו מגלה עבירה של סחיטה באיומים. הנאשם הורשע בהכרעת הדין בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום, שנעברו על ידו לאחר שמלאו לו 18 שנים. לגבי העבירות שנעברו בהיותו קטין, נקבע כי הנאשם ביצע את העבירות אולם הוא לא הורשע בטרם יתקבל תסקיר קצין מבחן לנוער. מעשי הנאשם כה רבים, חמורים ונלוזים עד שאינם מאפשרים להימנע מהרשעה. גם אם לא מופיעה המלצה מפורשת של שירות המבחן להרשיע את הנאשם, הרי בהעדר המלצה טיפולית, אין כל מקום שלא להרשיע את הנאשם, ויש להרשיעו לפי הודאתו בכל העבירות שביצע גם בהיותו קטין, זאת בנוסף להרשעתו בעבירות שביצע בהיותו בגיר.

אין צורך להרבות במילים על חומרתם היתרה והקיצונית של המעשים שביצע הנאשם. תוך שימוש באמצעים מתוחכמים להסוואת זהותו ותוך הפקת רווח כספי ניכר משליחת איומים לאנשים שונים והשתתפות במעשים אסורים ופליליים באמצעות האינטרנט, פנה הנאשם אלפי פעמים לגורמים שונים בעולם. פעולות הנאשם בוצעו ברחבי הגלובוס. בהודעות המאיימות איים הנאשם כי עומדים להתבצע מעשי טרור ורצח במקום הומה מאדם, באמצעות פיצוץ מטען חבלה או ירי, וכי יפגעו קורבנות רבים. הנאשם היסווה את עצמו, גבה כספים עבור שירותיו במשלוח ההודעות המאיימות וכן הציע למכירה ברשת האפלה באינטרנט סרטוני הדרכה המסבירים איך לבצע שיחות איום תוך הסוואה, הציע למכירה סמים מסוכנים ואוגדני הדרכה לביצוע עבירות שונות. הנאשם קיבל עבור "שירותיו" מטבעות ביטקויין. התנהלות הנאשם מלמדת כי הוא מבין היטב את מעשיו, וידע שהם אסורים ופסולים.

עובדה נוספת שמצביעה על כך שהנאשם הבין את מעשיו, וגם ביקש להפיק מהם רווח כספי, היא שעד היום הוא מסתיר את הארנק שהכיל את המטבע הוירטואלי בסיסמאות מסובכות, שאינו מוכן לגלותן, כך שעד היום הכסף נמצא בשליטתו. אילו חשב הנאשם שמעשיו טובים, לא היתה סיבה שלא יחשוף את סיסמת הארנק. מדובר במסוכנות רבה ביותר מצד הנאשם לציבור. אלמלא הליקוי הרפואי, היה דינו של הנאשם נגזר לשנות מאסר ארוכות וממושכות. אולם מצבו הרפואי והבריאותי ישמש נימוק כבד משקל להקלה בעונש. על הנאשם נגזרה תקופת מאסר בפועל של 10 שנים וכן מאסר על תנאי. בגין העבירות של הלבנת הון, כאשר הנאשם הפיק ממעשיו רווח כספי ניכר, ומחזיק עד היום ברשותו מטבעות ביטקוין שניתנו תמורת ביצוע העבירות, ששווים 4 מיליון ₪ (נכון למועד גזה"ד), ואינו מוכן לגלות את הסיסמה לפתיחת הארנק ובכך מסכל אפשרות של חילוט, הוטל על הנאשם קנס בסך 60 אלף ₪.