ת"צ 38666-08-16 אמסלם נ' הצלחה פיננסית - שקד יועצים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ב"ש, השופטת גאולה לוין): אישור הסתלקות מוסכמת מבקשת לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם.

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. המבקש טען כי המשיבה שלחה אליו מסרון פרסומי, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ללא הסכמתו וללא שציינה בהודעה את שמה. המשיבה העלתה מנגד שורת טענות הגנה. בבקשת ההסתלקות הסכימה המשיבה לקבל על עצמה התחייבויות שונות, כגון הקפדה יתרה על מילוי הוראות החוק, לרבות משלוח רק לנמענים שנתנו לכך את הסכמתם בכתב ומראש וציון שמה.

נפסק: יש לקבל את בקשת ההסתלקות ולדחות את תביעתו האישית של המבקש, אך תוך הפחתת הסכומים שהתבקשו כגמול וכשכר טרחה. המבקש הראה כי התביעה מגלה עילה לכאורה. הוספת שמה של המשיבה להודעות מהווה תועלת לחברי הקבוצה, שכן היא מגשימה את הוראות חוק התקשורת ותאפשר לנמענים לזהות את השולח ולבדוק האם התירו לחברה ליצור עמם קשר. גם רענון הנהלים יש בו כדי להביא לתועלת כאמור. בנסיבות העניין, הגמול למבקש יעמוד על 7,000 ש"ח ושכר הטרחה לבאי-כוחו יהיה 25,000 ש"ח + מע"מ.