ת"ק 28928-04-18 כהן נ' הדס הכשרות מקצועיות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, השופטת חוי טוקר): הסכמה להיכלל במאגר הסטודנטים כוללת הסכמה לקבל עדכונים על קורסים חדשים.

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה לו 2 מסרונים פרסומיים, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת אינה חולקת על עצם משלוח ההודעות, אך טענה כי מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 30א(ג) לחוק, שכן התובע הוא תלמיד שלה לשעבר ב"מכללת השף" והיא נוהגת לעדכן את תלמידיה לשעבר על קורסים חדשים.

נפסק: יש מקום לומר כי יידוע סטודנטים שלמדו במוסד לימודי אודות קורסים חדשים אינו נעשה במסגרת "מסחרית", ולפיכך אינו נחשב למסר המופץ ב"באופן מסחרי", אף אם אותם קורסים מוצעים כנגד תשלום. התובעת לא טענה כי מסריה אינה בבחינת "מסר מסחרי" ולכן אין להעמיק בנקודה זו. ניתן לומר לכל הפחות כי הסכמת התובע להיכלל במאגר הסטודנטים של הנתבעת, לצורך שימוש "פנימי", טומנת עמה הסכמה לקבל עדכונים אודות קורסים חדשים, באופן המכניס את הנתבעת לגדרי ההגנה הקבועה בסעיף 30א(ג), במיוחד כאשר ניתנה לתובע אפשרות הסרה.

מסרון אחד נשלח לתובע ארבעה ימים לאחר משלוח הודעת ההסרה. מדובר בפרק זמן קצר ביותר ממשלוח הודעת ההסרה, עובדה שיש בה כדי להקים יסוד להנחה כי לוקח זמן עד שבקשת ההסרה מתעדכנת. מדובר בסוג המקרים שאין הצדקה לפסוק בגינם פיצויים לפי סעיף 30א(י) לחוק. התביעה נדחתה.