ת"ק 6264-03-17 בריטבין נ' הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות פ"ת, הרשם אייל דוד): התביעה הוגשה באמצעות "ספאם אוף"? אין כלל טעם לנהל אותה.

העובדות: החלטה בבקשה לביטול פס"ד. המבקשת הגישה תביעת ספאם באמצעות חברת "ספאם אוף", בטענה כי המשיבה שלחה לה מסרון בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בכתב הגנתה טענה המשיבה כי יש לדחות את התביעה, בין היתר לאור העובדה כי הוגשה באמצעות ספאם-אוף. 

לבית המשפט הוגשה בקשה למחיקת התביעה הנחזית להיות חתומה על-ידי המבקשת. ביום 27.10.2017 ניתן פסק-דין שדחה את התביעה. חודש לאחר מכן הגישה המבקשת את בקשתה לביטול פסק-הדין, בטענה כי לא היא שהגישה את בקשת המחיקה וכי חברת ספאם-אוף הגישה את בקשת המחיקה ללא ידיעתה.

נפסק: הנתבעת מודה כי תביעתה הוגשה באמצעות חברת ספאם-אוף. גם אם תתקבל כנכונה טענת המבקשת כי בקשת המחיקה הוגשה ללא ידיעתה, לא יהיה בכך כדי לסייע לה. גם אם המבקשת איננה מסכימה לפסיקה המנחה בעניין בוקובזה [ת"ק 26210-04-16] ובבקשת רשות הערעור עליה [רת"ק 31506-05-17], בה נקבע כי די בכך שהתובע הסתייע בשירותי ספאם-אוף כדי להביא לדחיית התביעה - אין בכך כדי לאיין את תוצאות הפסיקות הללו.  

הגשת תביעה באמצעות ספאם-אוף מהווה למעשה עקיפה של סמכות ביהמ"ש לתביעות קטנות. החברה, בפעולותיה, הלכה למעשה משדלת יחידים להמחות את זכות התביעה אליה, תוך גביית תשלום מתאים. אופן התנהלותה של החברה עומד לכאורה בניגוד להוראות סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. לאור האמור ואף משיקולים מעשיים, לאור סכום התביעה, אין כל טעם להורות על ביטול פסק-הדין שכן התוצאה הסופית לא תשתנה, דהיינו דחיית התביעה. הבקשה נדחתה ללא צו להוצאות.