ת"פ 55849-12-15 מדינת ישראל נ' ורטילני

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום רחובות, השופטת אדנקו סבחת-חיימוביץ): יש לאפשר את העדת העדה ב-Video Conference, על-אף שהיא מסרבת להגיע לישראל מחשש כי תיעצר בשל ענייניה האישיים.

העובדות: בקשת הנאשם להורות כי עדותה של עדת הגנה תישמע בהיוועדות חזותית. הנאשם טען כי מדובר בעדה שיש ביכולתה לתמוך בגרסתו ולהביא לזיכויו בחלק מהאישומים. העדה סירבה להגיע לישראל מחשש שתיעצר בשל קיומם של הליכי הוצאה לפועל נגדה. המדינה התנגדה לבקשה.

נפסק: יש לאפשר את גביית העדות בהיוועדות חזותית. מדובר בעדה שיצאה את גבולות המדינה טרם שהחלה החקירה בתיק. בנסיבות אלה המסגרת הנורמטיבית היא סעיף 15 לתקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999. עסקינן בעדה שעדותה מהותית להגנת הנאשם וביכולתה לסייע לו. בעניין י. דורי [רע"א 3810/06] נקבע כי נוכח החידושים הטכנולוגיים יש להרחיב את גדר המקרים בהם יתיר ביהמ"ש גביית עדות בחו"ל באמצעי זה [רע"א 1920/12 - עניין לוינגר; ע"פ 7900/11 - עניין רייפמן].

כאמור, עדותה של העדה רלוונטית ונחוצה להגנה. לנאשם אין כל שליטה על העדה. לעדה יש מניעה להתייצב מחשש שתיעצר בשל ענייניה האישיים. בפסיקה קיימת נטייה לדחות בקשה מקום בו בעל דין ביקש שעדותו תיגבה בחו"ל. לנאשם כאמור אין כל שליטה על העדה וההתנייה להתייצבותה בישראל למסירת העדות עשויה לגרום עיוות דין לנאשם. הנזק שייגרם לנאשם מאי-העדת העדה במתכונת המוצעת, כאשר למאשימה לא ייגרם כל נזק, כאשר העדה תעמוד לחקירה נגדית, מביאים למסקנה שיש לאפשר את שמיעת העדות ב- Video Conference.