ת"ק 62739-11-16 טוויג נ' דנאל אדיר יהושע בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט דניאל הורוביץ): הצעות עבודה אינן "דבר פרסומת".

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה לו מסרונים עם הצעות עבודה, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, תוך התעלמות מבקשות ההסרה ששלח. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע נרשם לשירותי איתור משרה באמצעות הנתבעת, בפנייה יזומה שלו לאתר Alljobs. הנתבעת טענה כי לא הפרה את הוראות החוק וכי ההודעות שנשלחו לתובע אינן "דבר פרסומת". הנתבעת טענה בנוסף כי לא התעלמה מבקשות ההסרה, אלא כי ההסרה מתבצעת תוך שני ימי עבודה.

נפסק: יש לדחות את התביעה. אין מחלוקת כי 5 מתוך 6 המסרונים נשלחו תוך פחות מיממה. עובדה זו מתיישבת עם טענת הנתבעת כי ארעה תקלה חריגה במערכת משלוח ההודעות, אשר גרמה למשלוח מספר גבוה בהרבה ממספר ההודעות ששולחת הנתבעת בדרך כלל. מדובר בחריגה קיצונית בכמות ההודעות ויש לתת אמון בגרסת הנתבעת כי ארעה תקלה. המחלוקת בין הצדדים היא ביחס לשאלה האם הודעה שתוכנה הוא הצעת עבודה מהווה דבר פרסומת לפי החוק. מרבית הפסיקה מצדדת בדעה כי הצעת עבודה אינה מהווה פרסום האסור לפי החוק ועל כן היא אינה מזכה את התובע בפיצוי. בית המשפט מצטרף לדעת הרוב בעניין זה.