ע"א 70225-07-17 י.י.מ.מ. אבטחה בע"מ ואח' נ' פלאש 90 בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן): אין מקום להתערב בגובה הפיצוי המשמעותי שנפסק לזכות המשיבים עבור הפרת זכויותיהם בצילומים של של סולן להקת Black Eyed Peas.

העובדות: ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בת"א מיום 4.7.2017 [ת"א 41476-06-15] שקיבל את תביעת המשיבים נגד המערערים בגין פגיעה בזכות יוצרים ובזכות מוסרית של יוצר ביצירתו. המערערים חויבו לשלם למשיבה 1 פיצוי בסך 45,000 ש"ח ולמשיב 2 פיצוי בגין הפגיעה בזכות המוסרית בסך 35,000 ש"ח. כן חויבו המערערים לשאת בהוצאות המשיבים ובשכר-טרחת עו"ד בסך 31,000 ש"ח. 

המשיבה 1 היא סוכנות לצילומי עיתונות. המשיב 2 הוא צלם מקצועי. המערערת 1 היא חברת שמירה ואבטחה והמערער 2 הוא מנהלה. המשיב 2 צילם את שני הצילומים נשוא התביעה והערעור, המתעדים את ביקורו בי-ם של סולן להקת Black Eyed Peas. ברקע הצילומים מופיעים שני מאבטחים שהועסקו בידי המערערת 1. המערערים פרסמו את הצילומים באתר המערערת 1 ללא קרדיט, לצורך קידום עסקי המערערים. המערערים ביקשו לבטל את פסק-הדין או לחילופין להורות על הפחתת הפיצוי.

נפסק: בקשת המערערים לצרף ראיות בערעור נדחתה. גם אם במרוצת השנים פורסמו בכלי תקשורת שונים צילומים שהזכויות בהם של המשיבה, מבלי שניתן קרדיט לצלם, אין בכך כדי להוכיח ויתור של הצלם על זכותו המוסרית בצילומים אלה.

ביהמ"ש קמא ערך בירור עובדתי כדבעי ושוכנע כי למשיבה זכות יוצרים בצילומים וכי למשיב זכות מוסרית בהם. בשים לב לכך שמדובר בשני צילומים, לא היה צריך להגיע למסקנה כי מדובר בהפרה יחידה. אין מקום להתערב בסכום הפיצוי שנפסק על-ידי ביהמ"ש קמא. כל עוד סכום הפיצוי שנפסק מצוי בטווח הסטטוטורי, הוא מתבסס על פרמטרים שעל פי החוק יש לקחת אותם בחשבון והפרמטרים נסמכים על ממצאים עובדתיים ועל הראיות שהונחו בערכאה הדיונית. אין גם מקום לקבל את טענות המערער 2 ביחס לחיובו האישי, שעה שלא התייצב לדיון בעניינו ולא נסתרו טענות המשיבים ביחס אליו. אין אף מקום להתערב בגובה ההוצאות.

דין הערעור להידחות. המערערים ישאו בהוצאות המשיבים בסך 10,000 ש"ח.