ת"א 41476-06-15 פלאש 90 בע"מ ואח' נ' י.י.מ.מ. אבטחה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופט גיא הימן): פיצוי כולל של 111,000 ש"ח עבור פגיעה בזכות היוצרים ובזכות המוסרית ביחס לשני צילומים, שפורסמו לצרכים מסחריים באתר הנתבעים.

העובדות: התובע 2 צילם את שני הצילומים נשוא התביעה, המתעדים את ביקורו בי-ם של סולן להקת Black Eyed Peas. ברקע הצילומים מופיעים שני מאבטחים שהועסקו בידי הנתבעת 1 (חברה אבטחה שנתבע 2 הוא בעליה ומנהלה). הזכות בצילומים היא של התובעת 1, מעסיקתו של התובע 2. התובעים טענו כי הנתבעים פרסמו את הצילומים באתר הנתבעת 1 ללא קרדיט, לצורך קידום עסקיה, תוך הפרת זכות היוצרים של התובעת 1 וזכותו המוסרית של התובע 2.

נפסק: תצלומים הם יצירה אמנותית לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. זכות היוצרים היא גם הזכות הבלעדית להעתיק את היצירה, להעמידה לרשות הציבור ולגזור ממנה יצירה אחרת (ס' 11 לחוק). סעיף 34 לחוק מקנה למעביד את זכות היוצרים ביצירה שנוצרה בידי עובדו. סעיף 46 לחוק, העוסק בזכות המוסרית, אוסר להציג תצלומים ללא אזכורו של הצלם ומגביל את טיב השימוש שניתן לעשות בתצלומים. נתבעת 1 הפרה את שתי הזכויות הללו כאשר השתמשה בתצלומים ללא אישור. היא לא טרחה להזכיר את שמו של הצלם. אל מול כל אלה לא הוצגה טענה ממשית להגנה.

טענות ההגנה של הנתבעים - כי הצילומים אינם מוגנים כיוון שהם "צילומים טכניים"; כי מדובר ב"העתקה זמנית"; "שימוש הוגן"; "הגנת הודעה והסרה"; "זוטי דברים" - נדחו כולן על-ידי ביהמ"ש. לאחר מכן הודתה הנתבעת 1 כי הפרה באורח מתמשך את זכויות התובעים בתצלומים, אך ניסתה למזער את ההפרה והשלכותיה. הנתבעת לא רכשה את התמונות. היא עשתה בן, ללא תשלום, כחפצה. מקוממת הצגתה של הנתבעת 1 כלא פחות מקורבן של המצב אשר היא עצמה יצרה. הדבר מקיף את טרונייתה על כך שהתובע 2 הרשה לעצמו לצלם את המאבטחים ללא אישורם, תוך פגיעה נטענת בפרטיותם (טענה מתמיהה בהתשחב בכך שהנתבעת פרסמה את התמונות באינטרנט).

עיקר הדיון הוא בשאלת שיעור הפיצוי הראוי (ללא הוכחת נזק) בשל ההפרה המרובעת - בשני צילומים, הן של זכות היוצרים והן של הזכות המוסרית - וזאת לפי מכלול נסיבות המקרה (סעיף 56 לחוק). מרכיב ההרתעה מחייב כי הפיצוי שייפסק יוכל לעלות על שיעורו המוערך של הנזק הממוני הישיר שנגרם לבעלי הזכויות, שאם לא כן יהיה תמריץ להפר את הזכויות הללו. נסיבות המקרה אינן קלות משקל. לא נכון לראות במעשים "מסכת אחת". ההפרה לא היתה קצרת ימים. ההפרה נעשתה לצורך קידום אינטרס כלכלי של הנתבעים. מאידך, התצלומים הוסרו בסופו של יום.

הפגיעה בזכות היוצרים חריפה מהפגיעה בזכות המוסרית. שיעור הפיצוי עבור הפגיעה בזכות היוצרים (בשתי היצירות) הוא 45,000 ש"ח ו-35,000 ש"ח עבור הפגיעה בזכות המוסרית בשתי היצירות. בסכומים אלה יש לחייב את הנתבעים שניהם, יחד ולחוד. בנוסף, ישלמו הנתבעים הוצאות משפט בסך 4,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 27,000 ש"ח.