ת"א 32265-07-12 גולן ואח' נ' קוניאל ואח'

(החלטה, שלום ת"א, השופטת דורית קוברסקי): העדות ב-Video Conference לא רק רלבנטית, היא עשויה להיות מכריעה.

העובדות: בקשת התובעים להורות על גביית עדותו של מי שהיה מנהל מסחרי בנתבעת 3 באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference).

נפסק: יש לאפשר את גביית עדותו של העד באמצעות היוועדות חזותית. דרך המלך היא שמיעת העדים באולם בית המשפט בפני המותב המנהל את הדיון, על-מנת שיוכל להתרשם באופן ישיר ובלתי-אמצעי מהעדות. העדת עד מחוץ לתחום השיפוט תתאפשר במקרים חריגים בלבד. הפסיקה הכירה בכך שההתפתחויות הטכנולוגיות מחייבות התאמה של הכללים הדיוניים ומאפשרות להרחיב את השימוש בהיוועדות חזותית כתחליף להבאת העד ארצה, בפרט בנסיבות בהן לבעל דין אין שליטה על רצונם ומוכנותם של עדים לבוא לישראל. חסרונותיה של שיטה זו מחייבים נקיטת מידה של זהירות בהפעלת שיקול הדעת בהתרת השימוש בהיוועדות חזותית. 

על ביהמ"ש לבחון אם הבקשה הוגשה בתום לב, אם מדובר בעדות רלבנטית לשאלות שבמחלוקת והאם קיימת סיבה טובה המונעת את מתן העדות בארץ [עניין דורי - רע"א 3810/06; עניין בולפון - רע"א 4718/13]. התובעים עמדו בדרישות שנקבעו בפסיקה. העדות לא אך שהיא רלוונטית, היא אף עשויה להיות מכריעה. דין הבקשה להתקבל.