ת"ק 30495-06-17 גבע נ' מדינת ישראל משרד הפנים

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות עפולה, השופטת מאג'דה ג'ובראן מורקוס): המסרונים ששלח משרד הפנים לאזרחי המדינה מהווים מידע חיוני שאינו פרסומת.

העובדות: תביעה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעניינו במסרון שנשלח למבקש ממשרד הפנים אודות כניסתו לתוקף של חוק המאגר הביומטרי. התובע טען כי המסרון אינו עומד בהוראות החוק וכי לא הסכים לקבלו. הנתבעת טענה, בין היתר, כי מדובר במסרון אינפורמטיבי מטעם רשות האוכלוסין וההגירה, שאינו מהווה "דבר פרסומת" לפי החוק.

נפסק: משלוח המסרון על-ידי המדינה אינו מהווה "פרסומת" ואינו מפר את הוראות חוק הספאם. לשון הסעיף מדברת על פרסומת המופצת כמסחר מסחרי. לא ניתן לראות את המסרון ששלח משרד הפנים כמסר מסחרי. מסירת הודעה לציבור על כניסת החוק לתוקף היא מידע שראוי וצריך להגיע לרשות כלל האוכלוסייה. אין כאן עניין מסחרי. אין לראות באגרה שהמדינה גובה עבור הנפקת התעודות כ"רווח". המדינה אינה גוף מסחרי ואינה פועלת מול אזרחיה לשם הפקת רווח כספי [עניין לאומית - רת"ק 56184-09-16; עניין בן עמי - ת"ק 14624-02-16]. מדובר במידע חיוני שאינו מהווה פרסומת.

המסרון נשלח ל-2.5 מיליון מתושבי המדינה. קביעה הפוכה תגרום להפצה בתביעות נגד המדינה ותביא לפגיעה בציבור כשיימנע ממנו קבלת מידע חיוני וחשוב. משלוח ההודעה באמצעות מסרון מביא לייעול וחיסכון לקופה הציבורית, חלף משלוח ההודעות באמצעות הדואר [עניין בן עמי - רת"ק 42578-11-16]. החשש אותו ביקש החוק למנוע אינו מתקיים במסרון ששלחה הנתבעת לתובע. התביעה נדחתה. התובעת ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 400 ש"ח.