ת"א 61720-01-13 בושמיץ ואח' נ' זמיר ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופט אביים ברקאי): תביעת לשון הרע בה נפסק פיצוי בגין פרסום בפייסבוק, בדף שעניינו במאבק בחוות הקופים "מזור".

העובדות: תביעת לשון הרע. התובע הוא וטרינר ושותף בתובעת 2, חווה לרבייה וגידול של קופים למטרות מחקר, הידועה כ"חוות מזור". הנתבעים הם פעילים חברתיים המתנגדים לפעילות החווה ומנהלים כנגדה מאבק ציבורי. התובעים טענו כי הנתבעים פגעו בהם והשמיצו אותם, בין היתר במסגרת פעילותם בדף הפייסבוק "מאבק הקופים בישראל". התובעים והנתבעת 4 הגיעו להסדר מחוץ לכותלי ביהמ"ש. הנתבעים 1-3 טענו כי, בין היתר, כי פעלו בתום לב למילוי השליחות הציבורית שנטלו על עצמם.

נפסק: התובעים טענו נגד הפרסום אותו העלו הנתבעים 1-3 לדף הפייסבוק, שכותרתו "תחקיר - מאבק הקופים בישראל חושף את השחיתות". בפרסום מופיע קישור לסרטון שהתפרסם ביו-טיוב, העוסק בקופים בחווה. קישור לסרטון הועלה גם לדף הפייסבוק של השר ארדן, שהיה בזמנים הרלבנטיים השר להגנת הסביבה. אין מחלוקת כי הסרטון, שהופץ באמצעות הרשת, נחשף לאנשים נוספים לתובעים, שהם הנפגעים ממנו, וכי הוא עונה להגדרת "פרסום" לפי חוק איסור לשון הרע.

יש לקבל את טענת התובעים לפיה בהתאם למבחן האדם הסביר הפרסום הפוגעני מייחס לתובעים מתן שוחד לפקח של רשות הטבע והגנים, בתמורה למילוי דיווחי ביקורת חיוביים על חוות מזור. יש לדחות את טענת הנתבעים כי אין מדובר בלשון הרע. אמנם המילה "שוחד" לא הוזכרה בסרטון באופן מפורש, אך היא עולה באופן משתמע מהקשר הדברים ומכלול הביטוי. 

לנתבעים לא עומדת הגנה. הגנת אמת בפרסום - הנתבעים לא עמדו במידת ההוכחה הדרושה לטענתם ביחס לעבירת השוחד ולא הוצגה כל ראיה שיש בה כדי להצביע על אמת בהאשמות שהופנו כלפי התובעים. אין ספק כי לא היה תום לב במעשיהם של הנתבעים וכי הגנת תום הלב אינה יכולה לעמוד להם. 

בקביעת סכום הפיצוי, אין להתעלם מפסק-הדין שכבר קבע אמת מידה ביחס לפיצוי במסגרת מאבקים שנוהלו כנגד התובע 1 וכנגד פעילות חוות מזור (הליך בו נתבעה הנתבעת 4 על-ידי התובע). באותו פס"ד חייב ביהמ"ש את הנתבעת 4 בפיצוי בסך 100,000 ש"ח [עניין בושמיץ נ' אהרונוביץ - ת"א 32986/03]. אין להקל בפרסום מושא התביעה, אך הוא חמור פחות משורת הפרסומים נשוא ההליך לעיל. מסגרת הפיצוי הראויה היא בין 10,000 ל-40,000 ש"ח. הנתבעים יפצו את התובעים ב-15,000 ש"ח לכל תובע (סה"כ 30,000 ש"ח) וכן בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ש"ח.