א 32986/03 בושמיץ משה נ' רפואה-אהרונוביץ ענת

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופטת שושנה אלמגור): פסק דין בשאלת גובה הנזק. ביום 6.5.2007 קבע ביהמ"ש כי הנתבעת עוולה כלפי התובע בלשון הרע, בגין פרסומים שנכתבו אודותיו בפורום אינטרנט שניהלה באתר וואלה!. הנתבעת, מכוח מעמדה כמנהלת הפורום, עוולה כלפי התובע בעוולת הרשלנות בכך שנתנה במה לפרסומים שהופנו אליו מצד משתתפי הפורום ולא הסירה אותם. נפסק - פרסומים באתר, שהנתבעת אחראית להם, השוו את עבודתו של התובע למעשים שעוללו הנאצים וגרמו לו צער ועוגמת נפש רבה. פרסומים אלו אף הגיעו לתיבות הדואר האלקטרוני של עמיתיו למקצוע. יש ליתן משקל להיקף הפרסומים ולחודשים הארוכים שבהם הופיעו הרשומות הפוגעניות באתר באין מפריע. יש לדחות את טענת הנתבעת לפיה משך הזמן הארוך שבמהלכו שהו הפרסומים באתר, אך התובע לא דרש להסירם, מעידים כי לא הפריעו לתובע. הנתבעת חויבה לשלם לתובע סך של 100,000 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכ"ט ב"כ התובע.