ת"צ 50607-04-17 שיש נ' אפקט - בס"ד הפקות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופט רון סוקול): אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם.

העובדות: המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, בטענה כי שיגרה מסרונים למבקש ולחברי הקבוצה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש עתר, בהסכמת המשיבה, לאשר את הסתלקותו מבקשת האישור. המבקש טען כי התברר לו כי המסרונים שוגרו על-ידי צד שלישי וכי המשיבה אינה משגרת דברי פרסום.

נפסק: יש לקבל את הבקשה ולאשר את הסתלקות המבקש. הנסיבות שפורטו ונימוקי הבקשה מצדיקים את אישור ההסתלקות ללא פרסום כל הודעה. תביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה תידחה. אין צו להוצאות.