עש"א 15713-04-15 Apple Inc נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(פסק-דין, מחוזי י-ם, השופט בן-ציון גרינברדר): תיאור טאבלט באתר שמועות על מכשירי אפל לא ייחשב כפרסום קודם ששולל את האפשרות לרשום מדגם.

העובדות: ערעור על החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר מיום 10.3.2015, שדחה את בקשת המערערת לרישום מדגם בגין מכשיר מסוג טאבלט - iPad Mini. המבקשת סמכה את בקשתה על דין קדימה בהתאם לבקשה שהוגשה בארה"ב. בקשת המערערת נדחתה לאור קיומו של פרסום קודם של המדגם קודם להגשת הבקשה.

הפרסום הופיע באתר macrumors.com, אתר לא רשמי העוסק בשמועות אודות פיתוחים ומוצרים חדשים של חברת אפל, שלא בידיעת המערערת, יוזמתה או אישורה. הרשם קבע כי לא נפל פגם בהחלטת בוחנת המדגמים לדחות את הבקשה, שעה שהונח בפני הבוחנת פרסום קודם שמתאר את המוצר. עוד קבע הרשם כי אין זה משנה אם מקור הפרסום במערערת או בגורם אחר.

נפסק: בחינת פרסום קודם כלשהו של מדגם חייבת בראש ובראשונה לקבוע בוודאות קרובה את התאריך שבו אכן פורסם. בהתאם לחוזר רשם מ.נ. 69 והחלטותיו, ניתן להסתמך על אתרי אינטרנט בהם נטען כי פורסם המדגם רק כאשר ניתן ללמוד מהפרסום מה אכן היה התאריך שבו יצא לאוויר העולם. ניתנו כדוגמאות של אתרים שניתן להסתמך עליהם אתרי מרשמי פטנטים ומדגמים בארה"ב ובאירופה, שנחשבים כאתרים עם מהימנות גבוהה.

בהחלטת הרשם בעניין Tequila Cuervo, החליט הרשם שלא להכיר בתאריך של פרסום קודם באתר שיווקי של בקבוקי טקילה, כאשר החליט כי קיים ספק של ממש האם תוכן הפרסום משתנה מעת לעת, בעוד שהתאריך המופיע באתר לא בהכרח מתעדכן בהתאם. בעניין זה לא מדובר בתאריך רשמי של מרשם כלשהו, אלא באתר שבמהותו והגדרתו הוא אתר המפרסם רכילות ושמועות ביחס למוצרי אפל. אמנם, התאריך המופיע בפרסום קודם לתאריך הרלבנטי עליו מסתמכת המערערת, ברם מתעוררת השאלה האם ניתן להסתמך על התאריך המופיע בפרסום.

עצם העובדה שמבקש הרישום מדווח אודות פרסומים קודמים כפי שמופיעים במקורות שונים, וזאת עקב חובתו לנהל את ההליך בתום לב, אין משמעותה כי מבקש הרישום מעניק מהימנות מוחלטת לתאריך המופיע באותו פרסום אך ורק עקב דיווחו אודותיו. הרשם לא ראה כל צורך לבחון את מידת המהימנות של האתר. ללא בחינת המהימנות של האתר עליו דווח, אין להתייחס לפרסום שבו כ"פרסום קודם" השולל את חדשנות המדגם נשוא בקשת הרישום. 

יישום כללי הבחינה שנקבעו בחוזר רשם מ.נ. 69 ובהחלטה בעניין טקילה קוארבו, מחייב את המסקנה כי אין מדובר בפרסום מהימן שניתן להסתמך עליו. עצם אופיו של האתר מאופין באי-מהימנות, לאור מטרתו המוצהרת להביא שמועות בפני הגולשים. במקרה זה אף מצוין בפרסום כי פרטי המדגם נלמדו מאתר אחר, שרמת מהימנותו כלל אינה ידועה. דין הערעור להתקבל. על הרשם לרשום את המדגם בהתאם לבקשת המערערת המקורית.