ת"צ 5205-03-14 גרטמבלום נ' מילגם חניה סלולארית בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אסתר נחליאלי חיאט): נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה להיעדר סנכרון בשרתי "פנגו", באופן העלול להוביל לקבלת דוחות חניה.

העובדות: בקשת המבקשת לאשר לה לנהל תובענה ייצוגית נגד המשיבה, המפעילה שירות תשלום חניה ושירותים אחרים המוכרים בציבור כ"פנגו". המבקשת טענה, בין היתר, כי כתוצאה מהיעדר סנכרון בין שעונים שונים בשרתי המשיבה, נוצר מצב בו אדם מפעיל חניה באמצעות "פנגו" בשעה מסוימת, אך השירות עצמו יופעל במערכת המשיבה עד כ-3 דקות לאחר מכן, דבר העלול להוביל לקבלת דו"חות חניה בפער הזמן שנוצר, כפי שארע למבקשת לטענתה. 

המשיבה טענה, בין היתר, כי אין כל חשיבות או נפקות לשעה מסוימת בשעון כלשהו שכן כלל הפעולות הנוגעות להפעלת החניה, לרבות הבדיקות שעורך הפיקוח העירוני, נעשות במסגרת מערכת אחת ויחידה והפעולות נרשמות לפי סדר כרונולוגי.

נפסק: טענות המבקשת בתובענה מבוססות כולן על הטענה העובדתית ביחס לבעיה בסנכרון בין שעונים הקשורים בשירות המשיבה. בנפול טענה זו נופלת התובענה כולה. הנחת תשתית עובדתית ומשפטית היא דרישה מהותית. בהליך אישור תובענה ייצוגית על התובע הייצוגי להניח בפני ביהמ"ש תשתית משפטית וראייתית התומכת לכאורה בתביעתו. במקרה דנן, אין לאשר את התובענה הייצוגית. לא הונחה תשתית עובדתית המתיישבת עם התנאים הנדרשים בחוק לאישור תובענה ייצוגית. התובענה אף לא מעוררת שאלות מהותיות שיש אפשרות סבירה שהתובענה תתקבל לטובת הקבוצה.

לא עלה בידי המבקשת להוכיח באופן לכאורי כי בעיית סנכרון בין שעונים עלולה להוביל למצב בו יהיה פער בין מועד הפעלת החניה על-ידי משתמש למועד תחילת החניה במערכות המשיבה. המבקשת לא הוכיחה את קיומו של הכשל הנטען. דין בקשת האישור להידחות. המבקשת תשלם למשיבה הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בסך כולל של 30,000 ש"ח.