ע"א 3072/17 מי הוד השרון בע"מ נ' החברה המרכזית למשקאות קלים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשם גלעד לובינסקי זיו): צפייה בנט המשפט ביוזמת בעל הדין או מי מטעמו, אף אם בוצעה, אינה מהווה המצאה כדין.

העובדות: טענת המשיבה כי הערעור הוגש באיחור.

נפסק: מתצהיר המערערת עולה כי לא התקבלה הודעת דוא"ל שעשוייה להיחשב כהמצאה אלקטרונית של פסק-דין. משכך, חלה תקנה 497ג(ג2) לתקנות סדר הדין האזרחי וממילא אין לקבוע כי פסק-הדין הומצא למערערת במועד הנטען. צפייה [בנט המשפט] ביוזמת בעל הדין או מי מטעמו, אף אם בוצעה, אינה מהווה המצאה כדין ואין בה כדי להתחיל את מרוץ הימים להגשת הערעור [עניין לנגוצקי - ע"א 3693/15; עניין פלונית - בש"א 7703/15].