תא"מ 21-10-16 מאירי נ' שקד

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום כפ"ס, הרשם צוריאל לרנר): קשה להצדיק הגשת תביעה על הודעת ספאם בודדת שנשלחה לפני 6 שנים.

העובדות: תביעה שעניינה קבלת דבר פרסומת בדוא"ל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע הסכים לדחיית התביעה והשאיר את שאלת ההוצאות לשיקול דעת ביהמ"ש. הנתבע ביקש לחייב את התובע בהוצאותיו.

נפסק: מחד גיסא, התביעה אכן נחזית על פניה כתביעה שמוטב שלא היתה מוגשת. היא עוסקת בדרישת פיצוי עבור הודעת דוא"ל יחידה שהתקבלה בשנת 2011. התובע מגדיר עצמו כמי שמנהל מלחמה בתופעת הספאם וציין כי הגיש את תביעתו בבית משפט שלום שכן השלים את מכסת התביעות שמותר להגיש בשנה לביהמ"ש לתביעות קטנות. 

ניתן להבין, עקרונית, את הרצון להיאבק בתופעת הספאם, אולם קשה להבין כיצד בשם אותו מאבק ניתן להצדיק הגשת תביעה על הודעה בודדת שנשלחה לפני 6 שנים. אין מדובר במטרידן סדרתי וקשה להימנע מהתחושה שהתובע לא הגיש את התביעה עקב קבלת ההודעה, אלא תר אחר ההודעה המסוימת על-מנת למצוא מטרה נוספת לתביעה ויפים לענין זה הדברים שנכתבו בתביעה אחרת של התובע [תא"מ 779-10-16]. 

מאידך גיסא, קשה גם לאמץ את נימוקי הנתבע המבקש להחמיר עם התובע בעניין ההוצאות. מן הדין לחייב את התובע בהוצאות ריאליות. התביעה נדחתה. התובע יישא בהוצאות הנתבע בסך 1,375 ש"ח.