ה"ט 8215-04-17 אלמונית נ' פלמוני

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופט רפי ארניה): המשיב אינו רשאי לפרסם הודעות בפייסבוק המתייחס לפרודתו, לרבות צילומים של דגים.

העובדות: בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת באמצעות פייסבוק. הצדדים ניהלו מערכת יחסים זוגית, אך לאחר פרידתם לא חדל המשיב להטריד את המבקשת ובנותיה באמצעים שונים ובעיקר פרסומים ברשת החברתית פייסבוק.

נפסק: למשיב דף פומבי משלו בפייסבוק, בעל אלפי חברים, שרובם ככולם גם חברים של המבקשת. כל פרסום שהמשיב מפרסם בדף הפייסבוק שלו מופיע באופן אוטומטי גם אצל חבריה של המבקשת, ובשרשור גם אצל המבקשת. החוק למניעת הטרדה מאיימת אוסר על הטרדתו של אדם בכל דרך שהיא, לרבות הקרוב לו, באמצעות יצירת קשר בכל דרך שהיא או פגיעה בשמו הטוב. 

פייסבוק, ככל הרשתות החברתיות, מאפשרת תקשורת וחילופי מידע בין אנשים, ובכך מגשימה את תכלית רשת האינטרנט ככיכר השוק המודרנית. ואולם באותה מידה, הרשת עלולה להיות מנוצלת לרעה על-ידי מי שחפצה נפשו לפגוע בשלוות נפשו של אדם. המשיב אובססיבי כלפי המבקשת ונפשו לא תמצא מנוח עד אשר יפגע בשלוות נפשה לאחר הפרידה ממנה. המשיב נוקט בכל הדרכים האפשריות לצורך כך, לרבות באמצעים עקיפים על דרך של פרסומים פוגעניים ומטרידים בדף שלו בפייסבוק (כאשר הוא יודע שהודעות אלה יגיעו גם לידיעת חברי המבקשת).

לא ניתן להניח לאירועים מסוג זה להתרחש. החוק אינו מגביל את קשת האפשרויות העומדות בפני ביהמ"ש והעובדה כי מדובר בהטרדה באמצעות פלטפורמות טכנולוגיות שלא היו קיימות בעת כניסת החוק לתוקף אינה צריכה להרתיע. אין מקום שהמבקשת תתנתק מפייסבוק. זכותה להשתמש בפלטפורמה זו ללא כל הטרדה. נאסר על המבקש להטריד, לאיים ולבלוש אחרה המבקשת ובנותיה ובכלל זה ליצור עמן קשר, לרבות באמצעות פייסבוק. נאסר על המבקש לפרסם בפייסבוק הודעות המתייחסות במישרין או בעקיפין למבקשת ולבנותיה (לרבות בדרך של פרסומים הכוללים תמונות של דג - דרכו של המשיב להתייחס למבקשת).

ביהמ"ש שקל לאסור על המשיב לפרסם הודעות בפייסבוק בכלל, אך בחר באמצעי מתון יותר בתקווה שניתן יהיה להסתפק בכך. היה ותקווה זו תתבדה ניתן יהיה לשקול הטלת איסור מוחלט על המשיב לפרסם הודעות בפייסבוק. ב"כ המבקשת רשאי להביא את תוכן ההחלטה לידיעת פייסבוק ישראל וזו תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, ואם תמצא לנכון לעשות כן, לבצע עריכה בדיעבד של דף הפייסבוק של המשיב כולל הסרת פרסומים פוגעניים. המבקשת רשאית לפרסם את ההחלטה בדף הפייסבוק שלה [קובץ פסק הדין באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].