ת"א 18796-07-16 פייסבוק ישראל בע"מ ואח' נ' צרפתי ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, השופטת אושרי פרוסט-פרנקל): בקשת הנתבעות 3-4 (פייסבוק ישראל, Facebook Inc) לסילוק תביעת המשיבות נגדן, בהעדר יריבות או העדר עילה. לטענתן הנתבעת 5 (פייסבוק אירלנד) היא זו שמספקת באופן בלעדי את השירותים למשתמשי פייסבוק ישראלים. נפסק - זכות הפנייה לערכאות היא זכות חוקתית מוגנת. מדובר בזכות בעלת פן מהותי ולא רק פרוצדורלי ולכן יש לתת לבעל דין את יומו בביהמ"ש. ככלל, בקשה לסילוק על הסף תתקבל רק במקרים חריגים ומיוחדים. ביהמ"ש יורה על מחיקת התובענה על הסף רק כאשר כלו כל הקיצין וברור שהתובע לא יוכל לקבל את הסעד המבוקש, אפילו הוכיח את כל עובדות כתב התביעה. לצדדים טענות סותרות ומנוגדות ובין היתר שאלת היותה של פייסבוק ישראל בעלת דין דרושה לדיון נשוא התביעה, שאלת היריבות, הטענה שפייסבוק העולמית היא בעלת הפלטפורמה ועוד. לא ניתן לקבוע בשלב זה כי גם אם התובעים יוכיחו את כל המפורט בתביעה כנגד כל הנתבעים, לא יהיו זכאים לסעד המבוקש. יש לבחון את טענות הצדדים במהלך ההליך. הבקשה נדחתה ללא צו להוצאות.