ת"צ 19500-09-15 קרבר נ' ברלינגטון אינגליש בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר): בקשת המבקש להסתלקות מבקשתו כנגד המשיבה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה שלחה אליו הודעת SMS פרסומית, ללא הסכמתו ובניגוד להוראות סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה מנגד כי אינה ה"מפרסם", שכן מי ששלח את דבר הפרסומת היתה חברה אחרת עמה התקשרה המשיבה על-מנת לרכוש ממנה לידים. נפסק - בבקשת ההסתלקות צוין כי עם קבלת התביעה הפסיקה המשיבה את התקשרותה עם החברה האחרת, שנטען כי היא ששלחה את ההודעה למבקש. עוד הבהירה המשיבה כי דרשה מהחברה האחרת סמכות פיקוח פרטנית על כל הודעה שיווקית שתישלח על-ידה עבור המשיבה. בקשת ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, זאת בהתחשב בנימוקי ההסתלקות, חד-פעמיות האירוע ועוד. המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 7,500 ש"ח ושכ"ט לבא-כוחו בסך 12,500 ש"ח.