ת"צ 21541-09-15 ינקוביץ נ' המרכז הבינתחומי הרצליה (חל"צ)

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ראשל"צ, השופט ארז יקואל): בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. המבקשת טענה כי המשיבה שולחת דברי פרסומת באמצעות מסרונים, לנמענים שלא נתנו את הסכמתם לכך, מבלי לציין בהודעה את הדרך למשלוח הודעת סירוב ומבלי לאפשר משלוח הודעות סירוב בדרך בה נשלחה ההודעה, הכל בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה, בין היתר, כי אינה "מפרסם" לפי החוק, שכן היא חברה לתועלת הציבור הפועלת ללא מטרת רווח וכי המסרונים אינם מהווים "דבר פרסומת". בנוסף, טענה המשיבה כי הנמענים נתנו את הסכמתם למשלוח במסגרת יום פתוח שערכה. המשיבה הסבירה כי מצאה פתרון טכני המאפשר לה כעת לאפשר את משלוח הודעת הסירוב במסרון חוזר. נפסק - חרף המחלוקת בין הצדדים, הם ביקשו בהסכמה לאשר את ההסתלקות נוכח איתור הפתרון הטכני למשלוח הודעת הסירוב וכן לנוכח הצהרת המשיבה כי היא אינה שולחת הודעות דיוור למי שלא נתן את הסכמתו לכך. הצדדים תמימי דעים כי המטרה העיקרית שבהגשת התובענה הייצוגית הוגשמה ואין טעם בהמשך בירורה. יש לאמץ את הבקשה המוסכמת ולהורות על מחיקת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ועל דחיית תביעתה האישית של המבקשת. ביהמ"ש אישר את הגמול המוסכם למבקשת בסך 5,000 ש"ח ואת שכר טרחת ב"כ בסך 12,000 ש"ח + מע"מ.