ע"א 31738-01-16 סולומון ואח' נ' ועדה המקומית לתכנון ובנייה - מבוא עמקים

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי נצרת, הרשם ערפאת טאהא): בקשה למחיקת ערעור בטענה כי חלף המועד להגשתו. בין היתר, טענו המבקשים כי שניים מב"כ המשיבה צפו בפסק-הדין באמצעות מערכת "נט המשפט". נפסק - דין הבקשה להידחות. צפייה יזומה בפסק-הדין במערכת "נט המשפט" אינה מהווה המצאה כדין של פסה"ד. תקנה 497ג לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי ניתן להמציא כתב בית דין באמצעות דוא"ל של עורך הדין ובלבד שמתקיימים התנאים המצטברים בגוף התקנה. תנאים אלה נועדו להבטיח כי כתב בית דין הנשלח לכתובת דוא"ל כאמור, יגיע לידיעת עורך הדין ולא לגורם אחר. לא נטען או הוכח כי תנאים אלה התקיימו במקרה זה. בכל מקרה, פסה"ד לא נשלח לכתובת הדוא"ל של ב"כ המשיבה ואף לא נשלחה על-ידי מזכירות ביהמ"ש הודעה בדבר קיומו של פסה"ד במערכת "נט המשפט", בהתאם לתקנה 497(ג1) לתקנות, הקובעת כי די במשלוח הודעה בצירוף קישור לאותו מסמך. צפייה במסמך במערכת נט המשפט יכולה להיעשות על-ידי גורם זה או אחר במשרד ב"כ המשיבה, לרבות על-ידי מתמחה, פקיד, או כל אדם אחר. צפייה כאמור אינה מבטיחה כי עוה"ד המייצג ידע על קיומו של פסה"ד, ואין כל ערובה לכך שמי שצפה בפסה"ד הביא לידיעת עורך הדין את עובדת מתן פסק-הדין. צפייה יזומה בכתב בית דין על-ידי בעל דין אינה מהווה המצאה כדין של אותו כתב בית דין. אין גם לקבל את הטענה כי יש להחיל במקרה זה את חריג הידיעה.