ת"צ 1634-05-11 פינצ'בסקי ואח' נ' Sony Corporation ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט יצחק ענבר): בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. המשיבות הן יצרניות ומשווקות קונסולות המשחק PSP ו- PlayStation3, המאפשרות גם משחקי רשת באמצעות ה- PlayStation Network, כמו גם רכישת תכנים שונים מאתר המשיבות. המבקשים טענו כי לצורך שימוש בקונסולות באמצעות האינטרנט הם נדרשו למסור למשיבות מידע אישי רגיש. המבקשים טענו כי במהלך אפריל 2011 נפרצה רשת ה-PSN ופרטי מידע רגיש של כ-77 מיליוני משתמשים בעולם זלג לידי צד שלישי, בעקבות כשל אבטחתי של המשיבות. המבקשים טענו כי התנהלות המשיבות עולה כדי פגיעה בזכות לפרטיות, אי-גילוי והטעיה וכן את הפרת חובותיהן לאבטחת המערכת ומאגר המידע שברשותן, ורשלנות. במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה הכחישו המשיבות את טענות המבקשים, כאשר לעמדתן, בין היתר, מאגר הנתונים אובטח כראוי וכי לא ניתן להשיג הגנה מוחלטת כאשר מדובר במערכות מחשב. במסגרת בקשת האישור תיקנו הצדדים את הגדרת הקבוצה כך שהיא תכלול כל אדם, תושב ישראל, שהחזיק בכל עת לפני מועד חזרת הרשת לפעילות, חשבון PSN עם כתובת רשומה בישראל. חברי הקבוצה יהיו זכאים להגיש דרישה לקבלת הטבת משחק אחת. נפסק - בהינתן שהמשיבות כבר העניקו למשתמשים מסוימים פיצוי; נוכח ההטבה המוענקת לכל מי שהיה בעל חשבון אצל המשיבות; ובהיעדר התנגדויות כלשהן לאישור ההסדר, מצא ביהמ"ש כי ההסדר סביר, ראוי והוגן בהתחשב בעניינם של כל חברי הקבוצה וכן כי סיום ההליך בפשרה הוא הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.