ת"א 12530-02-13 באקבה נ' שוחט

אולי יעניין אותך גם

הבקשה אינה מהווה פגיעה חמורה בפרטיות, שכן דו"ח האיכון מציין את מיקום המכשיר ולא את תוכן השיחות (החלטה, שלום ת"א, השופטת רחל ערקובי):

העובדות: בקשה למתן צווים לחברות הסלולר, על-מנת שיפיקו דוחות איכון ויירוט מסרונים עבור קו טלפון נייד שהיה בחזקת המשיב, וכן עבור קו טלפון נייד שהיה בחזקת המבקשת. המבקשת טענה כי מדובר בראיות אובייקטיביות הנדרשות לבירור המחלוקת. מנגד, טוען המשיב כי מדובר במסע דיג אסור, הפוגע בזכותו לפרטיות. 

נפסק: על ביהמ"ש לאזן בין זכותו של צד לגילוי האמת, אל מול זכות הצד שכנגד לפרטיות. מערך השיקולים שעל ביהמ"ש לשקול בבואו ליתן צו לחשיפת מסמכים, הם אלה הנשקלים בהליכי גילוי מסמכים. הגישה היא מרחיבה, כאשר נקודת המוצא היא עקרון גילוי האמת. עם זאת, מאחר וישנם עקרונות ואינטרסים נוספים אשר ראוי להגן עליהם מלבד חשיפת האמת, הכיר הדין במצבי חיסיון בהם נשלל מבעל דין השימוש בראיה שהיה בה כדי לסייע בגילוי האמת.

המשיב מבקש לחסות בצל הזכות לפרטיותו, שהוכרה כזכות חוקתית. המשיב אינו נדרש להסביר מדוע חשיפת פרטים אלו ואחרים פוגעים בפרטיותו, שכן נתוני החיוג והמסרונים הם ענייניו הפרטיים. יש לבחון את האיזון בין זכות המשיב לפרטיות, אל מול זכותה של המבקשת לגילוי האמת. אמנם בקשת המבקשת לקבלת דו"ח האיכון היא נדירה, שעלויותיה הכספיות גבוהות. המבקשת מעוניינת לקעקע את גרסת המשיב כי לא התלווה עם המבקשת לסניף הבנק וקיבל לידיו כספים שהוציאה במזומן. 

הבקשה רלוונטית למחלוקת לשם בירור גובה התמורה שנתקבלה בידי המשיב מהמבקשת. הבקשה אינה מהווה פגיעה חמורה בפרטיות, שכן דו"ח האיכון מציין את מיקום המכשיר ולא את תוכן השיחות. אין לתת צו המורה לכל חברות הסלולר ליתן דוחות איכון על קווי הנייד שהיו ברשות המשיב, שכן זהו צו כוללני הפוגע בפרטיות המשיב. הנתבע יגיש לביהמ"ש את פרטי המנוי שהיה בשימושו ביום הרלבנטי ולאיזה חברת סלולר היה שייך המנוי. ניתן צו לחברת סלקום להפקת דו"ח איכון לקו הטלפון של המבקשת. אין לקבל את הבקשה ליירוט המסרונים.