ת"ק 47276-09-13 גיל מאיר דור נ' דניאל חמודות

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ראשל"צ, השופטת מיכל עמית-אניסמן): תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים. התובע, צלם במקצועו, מפרסם את עבודותיו בשני אתרי אינטרנט שבבעלותו. הנתבע הוא הבעלים והמנהל של שני אתרי אינטרנט העוסקים בבניית אתרים. הנתבע עשה שימוש בתמונת דוגמנית שצילם התובע, עת פרסם את התמונה באתר שבבעלותו. בתכתובת בין הצדדים הודה הנתבע כי העתיק את התמונה מ"גוגל תמונות" וכי הסיר אותה לבקשת התובע. עוד טען התובע כי הנתבע השתמש בתמונה עוד מספר פעמים בעמוד הפייסבוק שלו וכן כי עשה שימוש בצילום נוסף של דוגמנית שהתובע הוא בעל הזכויות בו. הנתבע טען כי התובע ויתר על תביעתו עת דרש את הסרת התמונה וכן כי התובע מציע ללקוחותיו את התמונות בחינם ולכן אין בהן ערך ממשי. הנתבע הגיש תביעה שכנגד בה טען כי התובע העתיק 2 תמונות מאתרים שבבעלותו. נפסק - תמונות מהוות "יצירה אמנותית" כמשמעה בחוק זכות יוצרים. המעתיק או המעמיד יצירה לרשות הציבור, מפר את זכות היוצרים ביצירה. כל אחת מתמונות התובע מהוות "יצירה אמנותית" העומדת בדרישת המקוריות ולפיכך מוגנת לפי חוק זכות יוצרים. התובע הינו הבעלים הראשון של זכות היוצרים בתמונות, כאמור בסעיף 33(1) לחוק. עדות התובע לפיה הוא בעל זכות היוצרים בתמונות היתה מהימנה ועקבית ולא נסתרה על-ידי הנתבע (והוא אף הודה בטענה זו בכתב הגנתו). הנתבע הפר את זכות היוצרים של התובע לכל הפחות פעמיים. פעם אחת, עת העתיק את תמונת הדוגמנית עדן לאתר שלו ופעם שנייה, עת העתיק את תמונת הדוגמנית ספיר לעמוד הפייסבוק העסקי שלו. הנתבע אינו יכול לחסות בצל הגנת תום הלב. לאחר ההפרה הראשונה, פנה התובע אל הנתבע בדרישה להסיר את התמונה, אולם משיקוליו הוא, הגדיל הנתבע לעשות עת העתיק תמונה נוספת אשר לתובע זכות יוצרים בה. באשר לגובה הפיצוי, מחד גיסא תמונות התובע הועלו לאתר אינטרנט בלא שצויינה כל מגבלה בדבר קיומן של זכויות יוצרים או מגבלה אחרת. לא הוכח כי נגרם נזק לתובע או כי הנתבע הפיק מההעתקה רווח או תועלת. מאידך גיסא, לאחר פניית התובע לראשונה, שב הנתבע והעתיק תמונה של דוגמנית אחרת מאתר התובע והפר את זכויות התובע ביודעין. הנתבע ישלם לתובע סך של 12,000 עבור שתי ההפרות והוצאות בסך 500 ש"ח. דין התביעה שכנגד להידחות. לא זו שלא הוכח כי התובע העתיק תמונות מאתר הנתבע, אלא שהנתבע בעצמו הודה ש"שתל" בצילומי המסך של אתריו ממילא לא הוכיח הנתבע כי זכויות היוצרים בצילומים מסורות לו ומקור התמונות מאתר למכירת תמונות. העתירה להסרת התמונות אינה מצויה בסמכותו של ביהמ"ש לתביעות קטנות.