ע"פ 1108/13 גבינזון נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופטים ארבל, מלצר ודנציגר): המערער הורשע בעבירות תעבורה בביהמ"ש המחוזי בת"א. ערעור על גזר-דינו נדחה על-ידי ביהמ"ש העליון. המבקש הגיש בקשה "לחסום צפייה באתרים במחשב / אינטרנט" ובמסגרתה "לחסום ולבטל כל צפייה / מידע / רישום / פרסומים שמופיעים באינטרנט ובכל אתר וכל רשת המופיעים על שמי". נפסק - רק לאחרונה נידונה בקשה דומה, אשר גם בה הסעד שנתבקש הוא הסרת החלטה של ביהמ"ש מרשת האינטרנט. באותה החלטה נקבע, בין היתר, כי עניינו של המבקש לא נופל לגדר איזה מן החריגים הקבועים בדין, שמכוחם רשאי ביהמ"ש לחרוג מעקרון פומביות הדיון. הוא הדין גם ביחס לבקשה זו. המערער לא העלה בבקשתו כל טעם אשר יצדיק חריגה מעקרון פומביות הדיון. הבקשה נדחית.