ה"ט 24078-06-13 עמרי שלמה מרק ויל נ' אביטל בן נון, עו"ד

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום רחובות, השופטת איריס לושי-עבודי): בקשת המשיבה 5 לביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שניתן במעמד צד אחד. המבקש פתח דף אירוע בפייסבוק, על-מנת להזמין קהל לאירוע שחיטת פרה וחלוקת בשרה לנזקקים, כאקט מחאה נגד תקציב רשות השידור. המבקש טען כי המשיבים פרסמו במסגרת הדף איומים על חייו וכן הטרדות ודברי בלע. על רקע חומרת חלק מן ההתבטאויות כלפי המבקש, ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת ביחס למבקש. המשיבה 5, עו"ד במקצועה, הגיבה אף היא לפרסום של המבקש בפייסבוק ולאחר מתן הצו הגישה בקשה לביטולו, כאשר לטענתה יש בו משום פגיעה שלא לצורך בחופש הביטוי והתנועה שלה. נפסק - הדברים שכתב המבקש בדף הפייסבוק עניינם אינו למסגרת משפטית זו (אף שיש להסתייג מהם). מדובר בעימות שנוצר בין המבקש למשיבים, כאשר לשני הצדדים תרומה משמעותית לעימות, הנובעת מעמידתו בלהט של כל אחד מהצדדים על עמדותיו האידיאולוגיות. מדובר במערכת התכתבויות במסגרת שיח אינטרנטי, כאשר אין ספק כי חלק מן האמירות היוו משום "הטרדה מאיימת" כלפי המבקש, כהגדרתה בחוק. אף שיש להסתייג מתוכן תגובתה של המשיבה כלפי המבקש, הרי שתגובה זו כשלעצמה אינה עולה כדי "הטרדה מאיימת". יש מקום לבטל את הצו שניתן נגד המשיבה. יש להעיר כי בעיקרון, ספק רב אם נכון לבודד תגובה בודדת כזו או אחרת מתוך אותו שיח אינטרנטי, שבו נכללו הטרדות מאיימות כלפי המבקש. אף אם תגובה זו או אחרת לא היוותה "הטרדה מאיימת" כשלעצמה - בדומה לתגובת המשיבה - הרי שאין מקום להפריד תגובות בודדות מתוך כלל השיח ולהוציא צו מכוח החוק רק נגד המשתתפים בשיח שתגובותיהם הספציפיות חרגו וגלשו את עבר ההטרדה המאיימת ממש. אין זאת מן הנמנע כי אי-נקיטת עמדה ואי-השמעת קול אשר יבטיח כי השיח בכיכר העיר החדשה יתנהל במסגרת לגיטימית ולא יגלוש לקווים פראיים ומאיימים, מהווה השתתפות פאסיבית בלתי-מותרת במעשים אסורים. יש להותיר שאלה זו בצריך עיון.