ת"פ 31024-02-13 מדינת ישראל נ' פלוני

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופט רון סוקול): בקשה להארכת תוקף צו פיקוח שניתן לגבי המשיב (המשיב הורשע בביצוע עבירות מין חמורות בשתיים מאחיותיו וסיים לרצות את עונש המאסר) ולהוסיף לתנאים שנקבעו תנאי נוסף של הגבלה או איסור החזקה ושימוש בכל חומר בעל תוכן פורנוגרפי והגבלת שימוש באינטרנט מכל מכשיר המאפשר גלישה, אלא לאחר שבוצעה חסימה לאתרים פורנוגרפיים. המשיב אינו מתנגד להארכת צו הפיקוח והתנאים המקוריים, אך מתנגד להוספת התנאי שעניינו בתוכן הפורנוגרפי, כיוון שהוא פוגע לטענתו בחירותו מעבר לנדרש. נפסק - חוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006, הוא חוק צופה פני עתיד ומציב חסמים שנועדו להקטין את החשש מפני ביצוע עבירות חוזרות ונשנות על-ידי עבריין מין שהורשע. החוק מסמיך את ביהמ"ש להטיל על עבריין מין שהורשע מגבלות שונות, על בסיס הערכת מסוכנות. בין התנאים והמגבלות אותם רשאי ביהמ"ש להטיל, לפי שיקול דעתו, רלבנטיים התנאים שעניינם ב- "מגבלה על החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית" ו- "מגבלה לעניין שימוש בשירותי אינטרנט". הטלת מגבלה על שימוש והחזקה של חומר הכולל תוכן פורנוגרפי, לרבות צריכתו באמצעות האינטרנט, מעוררת שאלות רבות. מתברר כי אין מחקרים חד משמעיים לגבי הקשר בין צריכת תוכן פורנוגרפי לבין אלימות מינית בקרב האוכלוסייה. עם זאת, בקרב עברייני מין בכלל ובעלי נטייה פדופילית בפרט, עלולה צריכת תכנים פורנוגרפיים להגביר את המסוכנות. אין לקבוע קביעה גורפת ולפיה קיים קשר סיבתי בין צריכת תכנים פורנוגרפיים לבין ביצוע עבירות מין באופן כללי, אלא שהשאלה אינה כללית. יש לבחון זאת לאור מסוכנותו של המשיב עצמו. די בחוות הדעת של מעריכת המסוכנות כדי לקבוע כי קיים קשר של סיבתיות בין צפייה בתכנים פורנוגרפיים על-ידי המשיב לבין המסוכנות הנשקפת ממנו.

בנוסף, יש לבחון האם המגבלה המבוקשת אינה עולה על הנדרש. השאלה הראשונה נוגעת להגדרת התוכן הפורנוגרפי ונדמה כי טרם נמצאה נוסחה ברורה להגדרת פורנוגרפיה. הטלת מגבלה כללית על החזקה ושימוש או צפייה בכל חומר בעל תוכן פורנוגרפי, מותירה כר רחב לפרשנות רחבה ואי בהירות גדולה. הגדרה כוללת עשויה להיות בלתי מידתית. ספק אם יש בפני ביהמ"ש די נתונים המאפשרים הגדרה מדויקת ביחס למהו אותו תוכן פורנוגרפי שעלול להגביר מסוכנות אצל המשיב. בחיי היום יום של כולנו אנו עשויים להיחשף לתכנים בעלי גוון מיני שיש מי שיראו בהם משום פורנוגרפיה. ראוי לצמצם את המגבלות שיוטלו על המשיב להחזקה, שימוש או צפייה בחומר הנמצא ב"גרעין הקשה" של הפורנוגרפיה, דהיינו צפייה או החזקה של חומר, בין אם כתוב או מצולם ובין אם מדובר בצפייה בתכנים במדיה אלקטרונית, אשר מיועדים בעיקרם להציג חומר פורנוגרפי ולא בחומרים בהם החומר הפורנוגרפי מהווה חלק מתכנים כלליים אחרים שאין בהם כל פסול. המשמעות היא הטלת איסור על כניסה לאתרי אינטרנט שעיקר ייעודם הינו פרסום תוכן פורנוגרפי (אתרי סקס) וכן סרטי סקס, שבועונים, עיתונים וספרים שייעודם פרסום פורנוגרפיה. המבקשת גם עתרה לאפשר חסימת אתרים בעלי תוכן פורנוגרפי. קביעת איסור גורף על כל גלישה בטרם תיערך החסימה אינה מעשית ואינה מידתית. לא ניתן להגביל את המשיב מגלישה באינטרנט בכל מקום שהוא בטרם תבוצע חסימה. מאידך, ניתן לקבוע כי המבקשת תהא רשאית לבצע את החסימה הנדרשת במחשבים במקום מגורי המבקש ובמכשיר הנייד המשמש אותו. התנאי יחול לתקופה מוגבלת של 9 חודשים.