ת"א 27445-05-11 שפר גרופ (2006) בע"מ נ' תמר לוי (וינטי תכשיטים)

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין משלים, מחוזי ת"א, השופט גדעון גינת): תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בשני צילומי תכשיטים, שפורסמו באתר האינטרנט של הנתבעת. הצדדים עוסקים בעיצוב וייצור תכשיטים ואף מפעילים אתרי אינטרנט לשם כך. בין הצדדים התקיימו בעבר יחסי שותפות. התובעת טענה כי לאחר פירוק השותפות, פרסמה הנתבעת באתר שהיא מפעילה שתי תמונות של טבעות שהזכויות בהן שייכות לתובעת. נפסק - הצדדים הסכימו כי מבלי להכריע לעניין הזכויות בצילומים, יינתן צו מניעה האוסר על הנתבעת את המשך השימוש בהם וכן כי התובעת תהיה זכאית לפיצוי כספי. לכן, נקודת המוצא היא כי התמונות היו בבעלות התובעת וכי זכותה נפגעה בעקבות השימוש בהן על-ידי הנתבעת. מדובר בשני צילומי טבעות, המהוות חלק ממלאי עסקי אותו שיווקו הצדדים בעברם כשותפים עסקיים. הרושם הוא כי גם אם מדובר ביצירה ברת הגנה בזכויות יוצרים, הרי שהשימוש בצילומים היה בהיקף מצומצם וכמעט אקראי. לא נראה כי לתובעת נגרם נזק כלשהו משימוש זה ואף לא נטען כי נתקיים נזק כאמור. לא הוכח רווח משמעותי אותו הפיקה הנתבעת משימוש זה. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 5,000 ש"ח כפיצוי וכן שכ"ט עו"ד בסך של 9,000 ש"ח.