תא"מ 45335-07-10 אם אס פי גרופ בע"מ נ' עדי מרדכי ברוך

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום כפר סבא, השופטת מירב בן-ארי): תביעה כספית שעניינה הסכם בין הצדדים, במסגרתו סיפקה התובעת לנתבע שירותי סיוע שונים לאיתור עבודה, שעיקרם הפצת קורות החיים שלו בדוא"ל. הצדדים טענו הן ביחס לחוקיות ההסכם והן ביחס לטיב השירות. נפסק - הנתבע טען כי ההסכם בין הצדדים אינו חוקי, לאור חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959. החוק מגדיר "לשכה פרטית" כמי שעיקר עיסוקו, או מקצתו, הוא בתיווך עבודה. החוק אוסר לעסוק בלשכה פרטית ללא רישיון. אין חולק כי לתובעת אין רישיון ללשכה פרטית. יש לדחות את טענת חוסר החוקיות. התובעת מפיצה את קורות החיים של הנתבע ברשימת תפוצה. מעסיקים פוטנציאליים, המעוניינים בשירותי הנתבע, פונים אל הנתבע ישירות, אל תיבת הדוא"ל שלו. התובעת אינה יודעת מי הם המציעים שפונים ואינה מעבירה את פרטיהם. לאחר הפרסום התובעת אינה עושה עוד דבר, למעט המתנה לדיווח של הנתבע. לפיכך, פעולות התובעת אינן נופלות בגדר תיווך עבודה לפי החוק. הנתבע ישלם לתובעת סך של 4,500 ש"י בגין השירותים נשוא ההסכם (ושכ"ט עו"ד בסך 2,200 ש"ח).