ת"ק 51549-07-12 שלומי גמבש, עו"ד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, השופטת מעין צור): בבעלות התובע קו טלפון אצל הנתבעת, המסווג כחסוי. לטענתו, לאחר שהעתיק את הקו לכתובת חדשה, גילה כי בניגוד להסכם בינו לבין הנתבעת, מופיע מספר הקו כגלוי ואף מתפרסם באתר האינטרנט של הנתבעת, יחד עם כתובתו. התובע ציין כי נציגת הנתבעת הבטיחה לו כי הקו ישאר חסוי אף לאחר העתקתו. התובע עתר לפיצוי ללא הוכחת נזק, לפי חוק הגנת הפרטיות. נפסק - גרסת התובע, כי מדובר בקו חסוי, שחסיונו לא נשמר בניגוד להסכם בין הצדדים, מהימנה על ביהמ"ש. סעיף 2(8) לחוק הגנת הפרטיות מגדיר "פגיעה בפרטיות" כ"הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע". במקרה זה, פרסמה הנתבעת את פרטי התובע בניגוד למוסכם בין הצדדים. בפסיקת הפיצוי יש להתחשב כי לאירוע זה קדם אירוע דומה ומאידך כי אין מדובר בפרסום פרטים הפוגעים ברגשות, בכבוד, בצנעת הפרט וכיו"ב וכי לתובע לא נגרם נזק ממון בשל הפרסום. הנתבעת תפצה את התובע ב- 1,000 ש"ח וכן תשלם את הוצאותיו בסך 300 ש"ח.