ת"א 5487-06-09 הרב אמנון יצחק שליט"א נ' דנון תקשורת תדמיתית בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום רמלה, השופט זכריה ימיני): התובע הינו דרשן העוסק במתן הרצאות ושיעורי תורה. הנתבעת 1 היא בעלת האתר "מודיעין ניוז", שכתובתו mnews.co.il. הנתבע 2 הוא המו"ל ובעלי הנתבעת 1. הנתבעת 3 היא כתבת באתר. התובע נשא דרשה בכנס החזרה בתשובה בעיר מודיעין. בעקבות הכנס, פירסמה הנתבעת 3 כתבה באתר האינטרנט של הנתבעת 1, שכותרתה "שיכנע את המשוכנעים". לטענת התובע, בכתבה זו הוציאה הנתבעת 3 את דיבתו רעה והאחריות לכך חלה על כל הנתבעים. נפסק - אין מחלוקת בין הצדדים כי הכתבה נשוא התביעה אכן פורסמה באתר. האמור בכתבה, לפיה השווה התובע בין הרצל להיטלר, מהווה לשון הרע, שכן הוא עלול להשפיל את התובע בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם וכן לפגוע בפועלו כמחזיר בתשובה. האמור בכתבה אינו נמנה על הפרסומים המותרים הנקובים בסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע. אמת בפרסום: הנתבעים לא הוכיחו כי התובע השווה בין הרצל להיטלר, כך שהבסיס להגנה לא הונח על-ידם. הסרט "הרצל והציונות" לא הוקרן כפתיח להרצאתו של התובע והאמור במשפט הפתיח לכתבה אינו נכון. לא עומדת לנתבעים הגנת "אמת בפרסום" וגם לא הטענה של "אמת לשעתה". לא עומדת לנתבעים הגנת תום-הלב והפרסום נעשה בכוונת מכוון לפגוע בתובע. בהתאם לסעיף 11 לחוק איסור לשון הרע, אחראים כל הנתבעים לפרסום הכתבה. הכתבה פורסמה במטרה לפגוע בתובע. לפי ס' 7(ג) לחוק זכאי התובע לפיצויים ללא הוכחת נזק בסך 100,000 ש"ח, הסכום אותו תבע. הנתבעים יפצו את התובע ב- 100,000 ש"ח וכן ישאו בהוצאותיו ובשכ"ט עו"ד בסך 12,000 ש"ח.