ת"צ 23017-06-10 מיקי מרק ואח' נ' דפי זהב בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(נימוקי פסק-הדין, מחוזי ת"א, השופטת ד"ר דרורה פלפל): ביום 26.6.2012 ניתן פסק-דין תמציתי, שאישר במלואו את הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים בתובענה הייצוגית. נימוקי פסה"ד ניתנו בנפרד. נפסק - המשיבה עוסקת בפרסום, לרבות מתן שירותי מודיעין באמצעות מסרונים. המבקש טען כי במענה לפנייתו למשיבה לצורך קבלת פרטים אודות בית עסק, הייתה מבצעת המבקשת פרסום אסור (לרבות מסירת פרטים של בתי עסק נוספים). המשיבה הצליחה לשכנע את המבקש כי לא נפל פגם במנגנון החיפוש עליו מבוסס שירות המסרונים וכי משלוח פרטים של בית עסק נוסף אינו מהווה "דבר פרסומת" אסור לפי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה הסבירה כי תוצאות החיפוש מוגבלות למאגר "דפי זהב" וכי באין תוצאה מדוייקת מתקבלת תוצאה קרובה. המשיבה הסכימה כי עצם השירות בשירות המסרונים יהיה מותנה בהסכמת המשתמש לקבלת פרטי בית עסק נוסף, בנוסף לבית העסק המבוקש. ההסדר צופה פני עתיד לטובת ציבור המתקשרים הקיים והעתידי עם המשיבה. עיקר התובענה התמקד בכך שלא היה ברור לציבור מדוע במענה לפנייתו מופיעים בנוסף גם פרטי בית עסק "קרוב". קשה לאמור מהי הפגיעה הכספית בסוג כזה של מתן מידע, אפילו הוא עולה לכדי אי גילוי דרך ההתנהלות של המשיבה, במי מחברי הקבוצה.