ת"ק 47499-09-11 אורית אלמוג נ' אינטרלוג'יק בע"מ - play 65

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות הרצליה, הרשמת ענת דבי): הנתבעת מפעילה את אתר משחקי השש-בש "Play65". התובעת ובן-זוגה נהגו לשחק באתר, עד למועד בו החליטה הנתבעת לחסום את חשבון התובעת לצמיתות, עקב שימוש בתוכנת עזר (שימוש האסור בהתאם לתנאי השימוש באתר) והפרות נוספות של הסכם השימוש. הכספים בחשבון התובעת חולטו על-ידי הנתבעת והועברו לשחקנים מולה שיחקה. התובעת טענה כי עם סגירת החשבון, היה על הנתבעת להשיב לידה את מלוא הסכום שנותר בו. נפסק - הנתבעת מסתמכת על תניות הסכם המשתמש, עליו חותם כל משתמש בעת פתיחת חשבון באתר וכתנאי לשימוש בו. התובעת ובן-זוגה אישרו כי חתמו על האישור, אך טענו כי לא קראו את תניותיו. אין לקבל את טענת התובעת כי לא קראה את תנאי ההסכם עת אישרה את ההתקשרות. הדעה נותנת כי אדם הנרשם לאתר ומפקיד כספים בחשבון המנוהל על-ידי האתר, קורא ומאשר את תנאי המשתמש טרם חתימתו עליו וחזקה עליו כי עשה כן. הסכם השימוש הינו הסכם המחייב את הצדדים. התובעת הודתה כי פתחה מספר חשבונות משתמש. בכך הפרה את תנאי הסכם השימוש. נימוקי התובעת, כי חזרה לשחק באתר לאחר הפסקה של מספר שנים, אין בהם כדי להסביר מדוע פתחה התובעת 5 חשבונות שונים. הסבר הנתבעת כי שימוש בחשבונות רבים פוגע בהגינות המשחקים הינו מקובל והגיוני. התובעת אף הודתה כי מי ששיחק בפועל הינו בן-זוגה, ובכך הפרה את ההסכם. בסוג זה של משחק יש לדירוג השחקן וליכולותיו האישיות משמעות רבה למול יתר השחקנים, הטועים לחשוב כי מולם משחק שחקן עם דירוג נמוך. הנתבעת לא הביאה ראיה כי נעשה שימוש בתוכנת עזר. טענת נציג הנתבעת כי בן-זוגה של התובעת שיחק ברמה גבוהה בצורה יוצאת דופן, אין בה די כדי להרים את הנטל להוכיח כי נעשה שימוש בתוכנת העזר. ברם, די בהפרות האחרות שפורטו כדי להוות עילה לביטול ההסכם על-ידי הנתבעת והיא הייתה רשאית לחלט את כספי הזכיות של התובעת ולחלקם בין השחקנים מולם שיחקה. יחד עם זאת, ההסכם מקנה לנתבעת זכות לחלט את כספי "הזכיות", אך לא את הכספים אותם הפקידה התובעת כפיקדון באתר. התובעת הפקידה סך של 200 דולר ארה"ב וסכום זה יש להשיב לידיה.